Aile Hukuku - Bestami ÇINGI

Gaziantep avukatlık bürosu tarafından incelenen aile hukuku konuları oldukça geniş kapsamlıdır. Aile mal paylaşımı, boşanma davaları gibi konuları kapsayan aile hukuku, yasal açıdan uzman görüşü gerektirecektir. Aile hukuku ve Türk Medeni Kanunu ile birlikte değerlendirilebilir. 

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku basit tanımıyla nişanlanmadan evliliğin sonlanmasına kadar süreçlerde oluşan durumları kapsayan bir hukuk dalıdır. Aile kurumu içinde meydana gelebilecek birçok konu aile hukukuna dahil edilebilir.  Fakat sadece nişanlanma boşanma ile sınırlandırmamak gerekir.  Ceza davalarıyla paralel mahkeme süreçlerine de aile hukuku kapsamında rastlamak mümkündür.

Aile Hukukunun Önemi Nedir?

Aile bilindiği üzere toplumun en temel yapı taşıdır. Bireyi dünyaya getiren anne baba belirli bir sosyal düzen içerisinde yer alır. Bazı hallerde aileye katılan bireyi muhafaza edemeyecek durumda olduklarında devlet kurumları veya yakın çevre devreye girer.  Anne baba ve çocuklardan oluşan kurumsal yapının varlığını sürdürmesi, hukuki açıdan bir denetimi beraberinde getirir.

Toplumsal düzen açısından aile hukuku belirli bir misyona sahiptir. Yasalarla ve devletin görevli organlarıyla sürdürdüğü misyonla bütünü korumayı hedefler. Aile içerisindeki sorunları mahkeme ve dava süreçleriyle ele alırken ahlaki durumları göz önünde bulundurur. Hakimler, savcılar, avukatlar aile hukukunu sürdüren kişilerdir. Bireysel haklar çerçevesinde düzeni sürdürebilmek belirli aşamaları gerektirebilir.

Aile hukukunu önemli yapan etkenlerden biri sorunları hukuki yollardan çözme çabasıdır. Yasalarda belirtilen maddelere göre kuralları uygularken belirli bir disiplini sürdürecektir. Evlilik dışı doğan çocuklar da dahil bireyleri temel hakları çerçevesinde değerlendiren aile hukuku, ilkelere bağlıdır.  Özetle Türk toplumu açısından düzeni koruyucu etkileriyle son derece önemli bir alandır.

Aile Hukuku Konuları Nedir?

Aile hukukunda boşanma avukatı Gaziantep ilinden gelen bir örnekle konu bilgisi verilebilir. Boşanmak üzere avukata başvuran danışan, aile hukukuna dair konu ve yasalara göre değerlendirilecektir. Mahkemenin isteyeceği dilekçeler, protokolleri hazırlamak için avukatınız yönlendirme yapacaktır.

Velayetle Alakalı Konular

Çocuk velayeti aile hukukunda sık gündeme gelen konular arasındadır. Çocuk bakımı ve gelişimini üstlenmesi gereken tarafa aile mahkemesi hakimi karar verir.  Belirli bir yaşa kadar çocuk annesinin yanında olmalı, ancak diğer yaşlarda farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Çocuk velayetini alan taraf, çocuk gelişimi üstünlüğünü dikkate alarak uygun ortamı sağlamalıdır.

Şiddete Bağlı Boşanma Davaları

Ail içi şiddet konusuna bakıldığında Türk Medeni Kanun kapsamında şiddete bağlı boşanma davaları açılabilir.   Eşlerden biri diğerine şiddet uyguluyorsa boşanma nedeni olabileceği gibi ceza davası konusu da olabilecektir. Şiddet türlerine göre yapılan değerlendirmelerle birlikte kanun maddeleri ele alınır. Örneğin ekonomik şiddet, eşlerden birinin diğerine maddi açıdan olumsuz neden olmasıdır.

Tedbir Kararları

Evliliklerde mahkeme kararıyla tedbir konulabilmektedir. Boşanma davası aşamasındaki eşleri ilgilendiren konu, şiddet uygulama girişimiyle de yakından alakalıdır. Şiddete uğrayan taraf ve çocuklara tahsis edilen aile konutuna yaklaşmak yasak olacaktır.

Eşlerden biri anlaşmalı boşanma davası açmış ve karşı taraf bu davayı kabul etmemişse çekişmeli bir dava süreci oluşabilir. Aile hukukunun konularından biri olarak boşanma dava çeşitleri danışmanlık gerektirecektir.

Evlilikte Suç Nedenli Boşanmalar

Suç, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi durumlar boşanmaya ve aile hukukuna konu olabilir. Eşlerden birini küçük düşürücü durumlar evlendikten sonra işlenmişse aile mahkemesinde gerekçe olarak görülebilir. Eşe başkaları önünde onur kırıcı davranmak boşanmaya ve aile hukukuna konu olacaktır.

Evlat Edinme Konuları

Evlat edinmek isteyenler aile mahkemelerinden işlem yapacaktır. Evlat edinen ve mal paylaşımı konusunda miras sorunu yaşayanlar da yine aile hukuku kapsamında ele alınır.  Evlat edinilen çocuğun kaçırılması, çocuk istismar konuları aile hukuku konularına girecektir.

Aile Mahkemesi Nedir?

Aile hukukuyla alakalı konular aile mahkemesi nedir sorusunun önemli kısmını yanıtlar.  Aile mahkemeleri, aile hukukuyla ilgili davalara bakan kurumdur. Mahkemenin referans aldığı yasalar değişkenlik gösterebilir. Aile Mahkemelerini denetleyen yasalar ise 4787 sayılı kanun maddelerinde yer almaktadır.

Aile Mahkemeleri Hapis Cezası Verir mi?

Aile mahkemeleri maddi ve manevi yaptırımlar yapabilmekle yükümlüdür. Hapis cezası aile mahkemeleri kapsamında değildir. Aile davalarının suç teşkil eden konuları ceza mahkemesinin kapsamında olabilir. İşlenen suçun niteliğine göre ceza davası sonuçlarına bakılabilir.

Aile Hukukunda Zamanaşımı Takibi

Türk Medeni Kanunu kapsamında, çeşitli durumlarda dava zamanaşımı görülebilir. Aile hukukuna konu olan boşanma nedenli davalarda bu durum sıkça görülebilir. Boşanma kesinleşmişse, bir sene sonra açılacak dava hakları zamanaşımı demektir. Davanın takibi konusuna ayrıca önem vermek gerekir.

Evlilik boşanmaya bağlı sonlandığında, dava konusu olacak durumlar için belirli bir süre verilmektedir. Bir seneden önce dava açmak ve çözüme ulaşması gereken konuları bu sürede sonlandırmak gerekir. Süre ve zamanaşımı açısından bir avukatla çalışmak artı sağlayabilecektir.

Davalar ve zamanaşımları hukuku oluşturan olağan konulardır. Hukukun farklı dalları çeşitli konuları ele aldığı için detaylarda bilinmesi gereken çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Boşanmayla alakalı davalardaki zamanaşımı süresi farklı bir dava konusunda değişebilmektedir. Tarafları yakından ilgilendiren boşanma davası için karardan sonraki bir sene sınırı dikkate alınmaktadır.

Call Now Button