Yağma Suçu - Bestami ÇINGI

Zilyetliği tamamen başkasına ait olan bir malı tehdit ya da cebir kullanılarak karşı taraf istemeden alınması yağma suçu olarak tanımlanabilir. Bu suç TCK’nın 148. ve 150. maddeleri ne yönelik olarak düzenlenmiştir. Mağdurun mal varlığına yönelik gerçekleştirilen eylemlerden biridir. Hırsızlıktan farkı karşı tarafın haberi olmadan değil direkt olarak gözünün önünde bile yapılan bir eylemdir. Gaziantep yağma suçu için nitelikli bir avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yağma Suçu Nedir?

Failin menkul bir malı almak amacıyla tehdit ve cebir kullanarak malın bulunduğu yerden alınmasına ya da kendisine teslim etmeye karşı koymamaya zorlamasıyla oluşur. Bu sebeple bu suç herhangi bir menkul mal olarak söylenebilir. Başkasının taşınabilir malı onun rızası olmadan almaya çalışmak zor yoluyla hırsızlık olarak da geçer.

Yağma Suçunun Özellikleri

Yağma suçu olarak sayılabilecek mal aslında taşınır mal olarak geçer. Taşınmaz mallar adı altında yağma suçu genel olarak işlenmez. Yağma suçunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Yağma suçuyla beraber kişinin özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve vücut dokunulmazlığının ihlali korumak istenir. Suçun hırsızlık suçundan daha farklı değerleri olduğu söylenebilir.
  • Yağma suçu aslında hırsızlık suçunda da olduğu gibi bir kişinin malına rızası olmadan başkasının almasıdır. Fakat hırsızlık suçunun da tehdit önce bir unsurları bulunmaz.
  • Yağma suçu içerisinde mal sahibinin elinden mal alırken tehdit ve şiddet ile alınabilir. Her ikisi de tamamen kişilerin rızası dışında gerçekleşir. Yani suçun oluşabilmesi için başkasına ait bir malın alınması gerekir. Başkasına ait olan malın rızası haricinde alınırken tehdit ya da cebir unsurlara başvurulursa bu durum yağma suçu olarak ortaya çıkar.
  • Tehdit ya da cebir olarak kişinin yakınının ya da farklı birinin hayatına cinsel ya da vücut dokunulmazlığını yönelik bir saldırı gerçekleştirebilir. Aynı zamanda tehdit ile de kişiye ve malına zarar verilebilir. Bu suç tamamen seçimlik hareketli ile iş denilebilir.
  • Yağma suçu tehdit ya da cebir etmek eylemlerinden biriyle suç işleyebilir aynı zamanda ikisiyle beraber de suç işleyebilir.
  • Yağma suçunun manevi unsuru tamamen kast ile gerçekleşir. Yağma suçu taksirli işlenmez. Fail suçunu tamamen bilerek ve kendi isteğiyle gerçekleştirir. Bununla beraber hırsızlıkta olduğu gibi yağmada acil ve ihtiyaçların karşılanması istenmesi halinde bir indirim olmaz.

Yağma Suçunun Cezası

Yağma suçunun temel halinin cezası aslında Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde belirtilmiştir. Yağma suçu işlendiği zaman işleyen kişi 6 sene ila 10 sene arasında hapis cezası alır. Cezanın alt sınırı 6 seneden başlar. Bununla beraber yağma suçunda hükmün açıklanması, geriye bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararı mümkün olmaz. Aynı zamanda 6 yıl ya da daha altında olan cezalar adli para cezasına çevrilebilir ancak bu durum yağma suçunda gerçekleşmez.

Yağma Suçunun Nitelikli Halinin Cezası

Yağma suçunun daha kolay bir şekilde işlenebilmesi için genel olarak kişiler tehdit ve cebir yolu tercih eder. Bu sebeple yağma suçu cezası ağır ceza ile cezalandırılır. Yağma suçunun nitelikli hali şu şekilde sıralanabilir;

  • Fail kendisini tamamen tanınmayacak hale girer.
  • Silahla suçu devam ettirir.
  • Ruh ya da beden açısından kendini savunmayacak kişilere karşı yapılır.
  • Var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin oluşturmuş olduğu korkutucu güçten yararlanırlar. Genelde gece vakti işlenir.

Kasten yaralama varsa bu durumda ağırlaşmış halde ceza hükmü uygulanır. Sizler de yağma suçu yüzünden avukat arıyorsanız Gaziantep yağma suçu avukatı olarak iletişim numaraları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yağma Suçunda Daha Az Ceza Gerektiren Hal

Her suçta olduğu gibi yağma suçunda da daha az ceza gerektirecek haller bulunur. Türk Ceza Kanunu’nun 150. maddesinde bakıldığı zaman burada yağma suçunun daha az ceza getirecek halleri düzenlenmiş olarak görülebilir. Failin hukuki bir ilişki sebebiyle alacağını tahsil etmek amacıyla cebir ya da tehdit kullandıysa eğer bu durum yağma suçu değildir. Ancak kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Aynı zamanda yağma suçuna konu olacak malın değerinin az olmasıyla beraber faile verilecek olan ceza da üçte birden cezanın yarısına indirilir.

Yağma Suçunda Delil Yetersizliği

Her dava için delil oldukça önemli bir konudur. Deliller eğer dava da ispatlanamazsa bu durumda ispatlayamayan tarafın aleyhine dava sonuçlandı. Müşteki şikayetçi olduğu şahsın aleyhine kişinin işlemiş olduğu suça dair herhangi bir şekilde delil sunamaz ya da failin suç işlemeye dair bir ispatta bulunamazsa bu durumda faile beraat kararı verilebilir. Failin suçu işlediğine dair herhangi bir şekilde inandırıcı, kesin ve somut delillerin bulunması gerekir. Eğer kişinin suçu işlediğine dair herhangi bir şekilde kesin de yeterli deliller olmazsa eğer bu durumda suçu işlediğine dair kesin ve somut deliller olmadığı için sanık hakkında delil yetersizliği kararı verilir ve buna yönelik olarak beraat kararı açıklanır. Gaziantep yağca suçu avukatı arıyorsanız eğer bu durumda benimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum Yaz

Call Now Button