Gaziantep Avukat - Bestami ÇINGI

Avukat, yargı önünde; gerçek veya tüzel kişilerin haklarını savunan kişilerdir. Hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan avukatlık ise mesleki bir unvandır.

Gaziantep avukatlık alanında uzman kişilerden destek almanız gerekir. Meslek kuralları ve etik ilkeler ışığında hareket eden profesyonel avukatlar davaların başarılı olmasını sağlayabilir. Avukat ve müvekkillerin karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olması gerekir.

Gaziantep Boşanma Avukatı

Boşanma davasında haklılığınız kadar, boşanma avukatınızın uzmanlığı da önemli bir konudur. Boşanma davası süreci, evli çiftler için zorlu ve yıpratıcıdır. Boşanma aşaması içerisinde profesyonel hukuki yardım almak bu zorlu sürecin üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Ülkemiz mevzuatında boşanma avukatı Gaziantep adı altında farklı bir uzmanlık alanı mevcut değildir. Genel olarak boşanma davalarını takip eden davacı veya davalı vekillerine boşanma avukatı adı verilir.

Boşanma sürecini birçok müvekkilim bir labirente benzetiyor. Boşanmaya karar vermek başlı başına bir çıkılmaz bir yol sunabiliyor. İnsanlara bu süreçte en iyi desteği vererek en az zararlı davanın tamamlanmasını sağlıyorum.

Alanında uzman ve iyi bir boşanma avukatı ile çalışmak sizlerin yararına olacaktır. Avukatlar süreç boyunca mağduriyet yaşamadan iyi bir sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Aile Hukukunda yer alan davalarda müvekkillerime davada temsil desteği de verebiliyorum. Gaziantep ve çevre illerde Boşanma avukatı ihtiyacınızda yanınızdayız. Hak kaybı yaşamadan davanızın son bulmasında sizlere destek verebilirim.

Ceza Avukatı

Ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı adı verilir. Ceza avukatları kanunda suç ve ceza sayılan konularla suçlu durumuna düşen kişililerin savunmalarına yardımcı olur.

Ceza avukatlarının temel görevi müştekilerin ve suçlu sıfatına düşen kişilerin savunmalarını gerçekleştirmektir. Kişinin kanunda suç sayılan davranışlardan bir tanesini gerçekleştirmesiyle savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılmaktadır. İlgili mercilerin soruşturma işlemlerini başlatması sonrasında suçlunun savunma hakkı doğacaktır. Soruşturmanın başlaması ve savunma hakkının doğmasıyla Gaziantep ceza avukatı görevine başlar. Ceza Muhakemesi ve diğer özel ceza yasalarında düzenlenen yargısal faaliyetler kapsamında destek verebilirim. Bu konuda benimle iletişime geçebilirsiniz.

Tazminat Avukatı

Tazminat hukuku avukatı haksız fiil veya eylem nedeniyle uğranılan zararların tazmini konusunda hukuki destek sunar. Maddi ve manevi tazminat gerektiren davaların takibi için tazminat hukuku avukatı desteği alarak yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Avukat, sadece tazminat talep eden değil tazminat davası açılan kişinin tarafını da temsil edebilir.

Maddi tazminat gerektiren durumlarda hukuksuz eylemin neden olduğu ve mağdur tarafın malvarlığında eksilme olabilir. Ortaya çıkan zararın kapatılmasına yönelik ödenen bedel ise maddi tazminatı içerisine alır. Hukuka aykırı eylem sebebiyle mal varlığında eksilme, hedeflenen artışta sapma nedeniyle tazminata hükmedebilir.

Manevi tazminat ise hukuksuz eylem nedeniyle mağdur tarafın psikolojik olarak etkilendiği durumları içerisine alır. Tazminat hesaplamasında hakim takdiri belirleyicidir. Tazminat hesaplaması maddi ve manevi tazminat için farklı şekillerde yapılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarda maddi ve manevi tazminat talebi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Tazminat hesaplamasının doğru yapılması için elimden geleni sizlere sunabilirim.

İş Hukuku (Dava) Avukatı

İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlemesine yardımcı olur. İş ücretlerinden çalışma saatlerine, toplu iş sözleşmelerine ya da toplu işten çıkarılma davalarına kadar geniş bir kapsama alanına sahiptir. İş hukuku avukatı olarak yasalar çerçevesinde işçi ve işveren haklarının kayba uğramaması için gerekli hukuki süreci yönetebilirim. İşçi ile işveren arasında çıkabilecek tüm dava ve işlemlerinde hukuki danışmanlık ve davada temsil hizmeti verebilirim.

İdari Dava Avukatı

İdareye karşı açılan davalarda müvekkillerime hukuki yardım ve danışmanlık sunabilirim. En iyi İdare Avukatı sahip olduğu idare hukuku bilgisiyle profesyonel şekilde hareket edendir. İptal davası ya da belediye cezalarına karşı açılan idari davalarda Gaziantep idari dava avukatlık desteğimden hemen yararlanabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukatı

Miras avukatı, miras hukukundan doğan tüm davalara bakar. Miras hukuku alanında uzmanlaşan avukatlar sizlere başarılı bir destek verebilir. Miras avukatı miras hukukuna ilişkin her türlü ihtilafta müvekkilinin menfaatini korumaktadır. Miras davası yürütülmesi sürecinde miras avukatları müvekkillerinin hukuki statüsünü engelleyebilir. Miras hukuku alanından aldığım davalar değişiklik gösterebiliyor. Miras hukukunda aradığınız profesyonel hukuk desteğini sizlere verebilirim.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaşan icra avukatı haklarınızın en iyi şekilde korunmanızı sağlayabilir. İcra ve iflas avukatı, her türlü icra ve iflas hukuku dava ve işlemlerini takip eden kişilerdir. İcra ve iflas avukatı, borçlu vekili olmasının yanında gibi alacaklı vekili olarakta görev alabiliyor. İcra avukatı, haciz işlemlerinin uygulanması ve tahsilatın sağlanması adına her türlü konuda destek verebilir.

İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsil edilmesi için, icra takiplerini, borçlunun üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkul gibi alacakların tespiti amaçlı destekler verebiliyorum. Yapılan incelemeler sonucunda hukuki süreç boyunca müvekkilimin tüm dava süreçlerini yöneterek haklarına ulaşmasını sağlıyorum. Gaziantep uzman avukat desteğinden yararlanmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button