Ceza Hukuku - Bestami ÇINGI

Gaziantep ceza avukatı ceza hukukuna konu olan durumlardaki mahkeme süreçlerine rehberlik eder. Avukatla birlikte yol almak ceza kanunu kapsamında gözden kaçabilecek durumlara karşı önlem olacaktır. Ceza davalarının hassasiyet durumuna göre kanun değerlendirmesini sağlamak gerekir.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, kabahatli durumları inceleyen ve dava sürecinde karar verilmesini sağlayan bir hukuk bölümüdür. Ceza hukukunu yakından ilgilendiren ceza davası nedir sorusu konuyla birlikte ele alınabilir. Ceza hukukundaki konular, suç teşkil eden durumlar ceza davasıyla mahkemede ele alınır. Deliller, belgeler, tarafları ilgilendiren yasal prosedürler ceza davasında ele alınacaktır.

Ceza Hukuku Önemi Nedir?

Ceza hukukunun önemi suç teşkil eden ve düzeni bozan durumları engellemeye destek olması bakımından düşünülebilir. Toplumsal düzeni korumak ve güvenli ortamı sürdürebilmek için yaptırım birimi olarak düşünülebilir. Ceza hukuku ve ceza davaları olmadığında toplumsal düzeni korumak oldukça zor görünmektedir.

Suça neden olan durumların nedenlerini tümüyle kontrol etmek mümkün değildir. Fakat cezai yaptırımları bilen kişiler suçtan uzaklaşma eğilimi kazanmaya başlar. Yasalara olan güven açsından da hukuki yaptırımlar son derece önemlidir.

Ceza hukuku hayatın her alanındaki konuları ele alan bir daldır. Mahkemeler ceza veren kurumlar olarak konuya uygun yasal düzenlemeleri rehber almakta ve suçu karara bağlamaktadır.

Ceza Hukukuyla Alakalı Kanun Hangisi

Türk Ceza Kanunu, ceza hukukuyla alakalı rehber alınan yasaları oluşturmaktadır. Ceza hukukunun amacı bu yasalara göre davaları sürdürmeyi sağlamaktır. İlgili birimler davaları sürdürürken yasalardan uzaklaşmadan bunu yapar.

Gaziantep ceza avukatı danışmanlığı alacağınızda ceza kanununa göre durum incelemesi ve mahkeme hazırlığı yapılır. Yaralama suçu, hırsızlık, dolandırıcılıkla alakalı kanun maddesi önem kazanır.

Ceza Davalarına Bakan Mahkeme Hangisi?

Ceza davalarına, asliye ve ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Dava açmak isteyen taraf, ikamet ettiği yerde bulunan iki mahkemeden birine giderek işlem yapabilir. Ceza özellikleri ile mahkeme çeşidi arasında bağlantı olabilecektir. Ağır ceza mahkemeleri, yaralama, öldürme gibi suçlarda daha çok gündeme gelir.

Ceza hukukunda mahkemeler bazı ilkelerden ödün vermemektedir. Bunların en önemlisi yasaları merkeze alma ilkesidir. Düzenleme işlemlerle ilgili ayrım yapabilmek, suç veya kabahat tanımlarının doğru şekilde yapılması önemli ilkelerdir. Kıyas yasağı ve örf adetlere ceza verilememesi gibi ilkeler de kritik konulardır. ,

Ceza Hukuku Konuları  

Suç çeşitleri ile ceza hukuku konuları arasında benzerlik olduğu fark dilebilir. Örneğin, taksirli adam öldürme suçu nedeniyle görülen ceza davaları, ceza hukukunun konusudur.  Hileli iflas, ekonomik konulardaki ceza davalarına işaret eder.

Rüşvete bağlı suçlar, yağma, kasten ağır yaralama, belgede sahtecilik davaları ceza hukukunda sıkça gündeme gelir. Yasama organları suçları, düşman devlete yardım, siyasal casusluk ceza hukukuna girer. Cumhurbaşkanına saldırı, tehdit şantaj suçları hukukun cezayla alakalı bölümüne dahil olur.

Ceza hukukunun konuları aynı zamanda ceza davası ve ceza avukatı konularıyla bağlıdır. Örneğin yaralama suçu işleyen tarafları değerlendirmek için kanun maddeleri dava süresinde ele alınır.

Mahkeme kesin kanıtları toplayarak suçun işlendiğine hükmeder ve cezai işleme tabi tutar. Yaralama suçunda tek tarafı ilgilendiren ceza i işlem, istisna durumlarda indirime gidebilir. İhmallere bağlı oluşan yaralanmada ceza indirimi hapis cezasını kısaltabilecektir.

Şüphelinin Son Aşaması

Bir suç işlediği yönünde şüphe duyulan kişi veya kişiler, haklarında karar verilene kadar şüpheli durumdadır. Karar verip durumu netleştirecek olan birim, Cumhuriyet Savcısı’dır. Yani sanık olan kişi, suçlu değildir ve hakkında delil toplanıyor demektir. Şüpheli önce sanık olur ardından karar verilirse de suçlu olur. Mahkeme ceza davası kararı aldıktan sonra hapis cezası vs. alırsa suçlu olarak nitelendirilir.

Ceza Davasında Avukat Tutmanın Faydaları

 

Ceza hukukuna hakim olan kişilerden biri ceza avukatı olarak görev yapan kişilerdir. Ceza kanunu kapsamında dava sürecini ele alan avukat, tarafsız bakış açısıyla duruma uygun prosedürleri sağlar. Belgelendirme, gözden kaçabilecek durumlar, delil toplama aşaması takibi vs. avukatları ilgilendirir. Davanın başlangıcından sonuna kadar nasıl davranılması gerektiği konusunda danışman olacaktır.

Ceza davasında aşırı hassasiyet gerektiren ve iletişimi zorlaştıran konularda bir aracı gerekebilir. Örneğin cinsel saldırı konulu bir davada soruşturma açıldığı zaman şüpheli kişiyle direkt görüşme mümkün olmayabilir. Şiddet içeren yeni suçlara sebebiyet verebilecek durumlar için aracı bir hukuk görevlisine ihtiyaç olabilir.

Savunma hakkı herkese verilmiş bir hak olduğu için karar verme hakkı avukatlarda değildir. Ancak yasal olarak savunma yapmak isteyen taraflar hizmet almak istediğinde avukatlar objektif birer danışman olmakla yükümlüdür. Yasal ceza davaları esnasında suçlu olan tarafı itiraf ettirmek için de avukatlar önemli bir işlev sunabilir.

Ceza Davası Zamanaşımı Süresi

 

Ceza davalarında zamanaşımı suçlara verilen cezaların niteliğine göre değişen sürelere sahiptir. Örneğin 5 ile 20 sene aralığındaki hapis cezası gerektiren suçlarda 10 sene zamanaşımı vardır. Bu süre farklı durumlarda 15 seneye kadar çıkabilir. 

Kesin mahkumiyet oluştuktan sonra bir süre geçince mahkumiyet mümkün olmayabilir. Hapis cezası kararı daha az sene ise ceza kanunu kapsamında zamanaşımı süresi de azalabilecektir.

Call Now Button