Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır? - Bestami ÇINGI

Tapu üzerinden birden fazla kişinin hisse sahibi olduğu gayrimenkule paylı mülkiyet ya da hisseli gayrimenkul denmektedir. Paydaşlardan birinin ya da hepsinin kendi hissesini ayırmak istemesi halinde ortaklığın giderilmesi için dava açılmaktadır. İzale-i şüyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlara sahip oldukları hakları veren bir işlemdir.

Yani davayı tek bir paydaş, diğer paydaşlara karşı açmış olsa bile dava sonucunda hak sahibi olunan hisseler oranın mülkiyet taksimi yapılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası, ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisini sona erdirerek ferdi mülkiyete, yani bireysel mülkiyete geçirilmesini ya da ortaklığın satış yolu ile bitirilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davarı, bir ortaklık ilişkisinin dava yolu ile sonlandırılması için izlenen hukuki bir yoldur. Taşınır ya da taşınmaz bir mal, çeşitli nedenler dolayısıyla birden fazla kişinin mülkiyetine girebilmektedir. Bir taşınmazın, birden çok mirasçıya miras kalması ya da cebri satış yolu ile gerçekleştirilen bir satış sonucundan bir taşınmazın belirli bir hissesinin satın alınması gibi durumlarda paylı mülkiyet ya da elbirliğiyle mülkiyet adındaki birlikte mülkiyet tiplerinden biri meydana gelebilir.

Paylı mülkiyet ya da elbirliğiyle mülkiyet halinde ortaklar ve paydaşlar arasında malın kullanılması ya da tasarruflandırılması istinaden anlaşmazlık oluşması durumunda, ortaklığın giderilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Eğer ortaklık, tarafların anlaşması yolu ile bitirilemiyorsa, yani taraflar ortaklığın giderilmesine yönelik anlaşma yapamıyorsa, ortaklığın giderilmesi için dava açılmaktadır. Sizde Gaziantep avukatlığın giderilmesi davası için alanında uzman bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişine geçebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Şartları Nelerdir?

Ortaklığın giderilmesi davasının görülmesi için gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Davayı tek bir hissedarın açması yeterlidir. Davalı tarafta diğer hissedarlar olacaktır. Mülkiyette hakkı olan herkesin davaya dahil olması zorunludur. Hissedar kişilerden biri vefat ettiği zaman mirasçı olarak belirtilen kişi, davaya dahil olmaktadır. Davacı taraf, ortaklığın giderilmesi davasından feragat edebilmektedir. Ancak feragat ettikten sonra tekrar ortaklığın giderilmesi için dava açılabilmektedir.

Gaziantep avukatlar arasında, ortaklığın giderilmesi davası için alanında uzman bir avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hangi Yollar İzlenir?

Dava başvurusu yapıldıktan sonra mahkeme tarafından söz konusu gayrimenkulün paylaşılma durumunu incelemek için bilirkişi atanacaktır. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar gayrimenkulü nasıl paylaşacaklarına aralarında karar vererek hakime sunabilmektedir. Tüm paydaşlar, paylaşım konusunda mutabık oldukları takdirde bu iş için karar verebilmektedir. Nasıl paylaşılacağına dair bir karara varılmadığı zaman iki ayrı yöntem izlenmektedir.

Bu yollardan ilki aynen taksimdir. Bu yöntemde hisseler paylaştırılarak ya da satılarak ortaklık giderilmektedir. Gayrimenkul, hisseler oranında taraflar ile paylaştırılabilmektedir. Paylaştırılamadığı durumlarda satış yolu ile pay sahipleri haklarını almaktadır. Mal satışları, icra dairesi t ada satış memurluğu tarafından gerçekleştirilmektedir. Açık arttırma ile yapılan satışa görüş birliği olduğu halde sadece hissedarlar katılabilmektedir. Satış yapıldıktan sonra taraflara, sahip olunan pay oranında bedel verilmektedir. Sizde Gaziantep avukat arayışı içerisindeyseniz ve alanında iyi işlere imza atmış biri ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Ortaklığın giderilmesi davası için görevli olan mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 4. maddesinde taşınır ve taşınmaz mal ya da hakların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar açısından Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin görevli olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili olan mahkeme ise dava konusu olan şey taşınacak bir şey değilse, bu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Birden fazla taşınmazın dava edildiği konularda ise bu taşınmazlardan birinin bulundu yer mahkemesinde dava açılabilmektedir.

Örneğin, ortaklığın giderilmesi davası Gaziantep için bir dava açılacaksa ve bu dava bir taşınmaz için açılacaksa Gaziantep’te açılacaktır. Ancak Ankara, İstanbul ya da İzmir’de bulunan birden fazla taşınmaz mal için ortaklığın giderilmesi adına dava açılacaksa, taşınmazların bulunduğu herhangi birinin Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Bedeli Nasıl Belirlenir?

Ortaklığın giderilmesi için açılan davalarda, davaya konu edilen mal ya da hakka yönelik olarak kıymet takdiri yapılır. Bunun için keşif, bilirkişi raporu ve uzman görüşü raporu delilleri ile tespit yapılmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası için konu edilen mallar genellikle taşınmaz mallar olmaktadır. Bunun için bilirkişi heyeti ile mahalde keşif yapılarak taşınmaza dair bilgiler toplanır. Bilirkişi raporu ile taşınmazın bedeli hesaplanır. Açık arttırma ile satılacak olan taşınmazın bedeli bu şekilde belirlenmektedir. Bu belirleme, ortaklığın giderilmesi davasında kararın verilmesi için önem taşımaktadır. Çünkü ortaklığın giderilmesi davasında açık arttırma ile satış kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi sonrasında dosya satış işlemlerinin yapılması için satış memurluğuna gönderilmektedir. Satış memurluğu tarafından ayrı bir kıymet takdiri sağlanmaktadır. Sizde ortaklığın giderilmesi davası avukatı için Gaziantep çevresinde arayış içerisindeyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button