Gaziantep Miras Hukuku Avukatı - Bestami ÇINGI

Miras avukatı, miras hukukundan doğan tüm dava ve çekişmelerin yargı işleri hakkında hukuki hizmet sağlayan bir vekildir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras hukuku hükümleri düzenlenmektedir. Bu hükümler ile kişilerin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve mirasçılar arasında paylaşımı düzenlenmektedir. Bu huşular ile meydana gelen uyuşmazlıklar, miras davası niteliği taşımaktadır ve bu durumlara miras avukatı bakmaktadır.

Miras hukuku alanında uzmanlaşan ve söz konusu miras davalarındaki çekişmesiz yargı işlerinde avukatlık hizmeti veren kişilere miras avukatı denmektedir.

Mirasa Hangi Avukat Bakmaktadır?

Türk Barolar Birliği’ne bağlı olan avukatların çalışma alanları için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Türk Hukuku’nda avukatlar, konu sınırlaması olmadan her davada vekillik görevlerini yapabilmektedir. Ancak hukuk alanında dalların fazla olması, avukatların belirli alanlarda uzmanlaşmasına neden olmaktadır. Belirli konularda uzmanlaşmış avukatlar, sundukları hizmetin kalitesini koruyabilmek için uzmanlaştıkları alanlarda daha çok dava almaktadır.

Miras hukuku avukatı, miras hukuku alanında yer alan tüm dava ve çekişmesiz yargı işlerinde, miras hukuku sözleşmelerinde ve ölüme bağlı tasarruflarda uzmanlaşmış avukatlardır.

Miras avukatı, miras hukuku ile ilgili her türlü ihtilafta müvekkilinin menfaatini koruyan, uyuşmazlıklarda yaptığı doğru analizler ile risk tespiti yapan ve müvekkilinin hak kaybına uğramasını engelleyen bir hukuki danışmandır.

Miras Avukatı Görevleri Nelerdir?

Gaziantep çevresinde miras avukatı arayan kişiler, aradıkları avukatın ne gibi görevler üstleneceğini bilmemektedir. Miras avukatı, miras hukuku alanında oluşan uyuşmazlıkların konu aldığı miras davalarında müvekkillerine vekillik hizmeti sunar. Miras davası süreci boyunca Gaziantep miras avukatları müvekkilleri ile toplantılar yaparak her türlü sorularını cevaplamaktadır. Uyuşmazlıklarda müvekkillerinin statüsünü doğru tespit eden avukatlar, hak kaybı yaşanmasını engellemektedir.

Miras avukatlarının görev tanımları içerisinde hukuki danışman olarak hizmet vermekte yer almaktadır. Müvekkilin sadece danışmanlık istediği durumlarda miras avukatları ilk olarak problemi doğru analiz etmelidir. Ardından, müvekkilin sahip olduğu haklar en iyi şekilde savunulmalıdır.

Miras Davasında Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Miras davaları, hukukun diğer alanlarından oldukça farklı bir sistem ile işlemektedir. Miras hukukunda temel olarak birinin ölümü nedeniyle malvarlıkları, hısımlık bağı bulunan kişilere verilmektedir. Bununla ilişkili düzenlemeler emredici nitelikte olarak kanuna aykırı talepte bulunulmasıyla davanın olumsuz sonuçlanmaktadır. Ayrıca miras hukukunda ölen kişinin iradesi yorumlanmamaktadır.

Adil bir sonuç elde etmek için yalnızca doğru muhakeme yapmak yeterli değildir. Muhakeme, zihinsel faaliyet, kanuni dayanaklar ve Yargıtay içtihatları ile desteklenmelidir. Aksi halde yargı makamları karşısında olumlu bir sonuç elde etmek mümkün değildir.

Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı miras hakkının yarattığı ekonomik menfaatin yanı sıra murisin malvarlığının pasif kısımları olarak adlandırılan borçlarda mirasçılar konusunda risk yaratmaktadır. Bu gibi konulardan muzdarip olmamak ve Gaziantep çevresinde bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Gaziantep miras avukatları arasında kararsız kaldıysanız ve alanında uzman bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Avukatı Ne Kadar Alır?

İnsanların akrabalık bağı bulunan kişilerden, vefat ettikten sonra ya da yaşamları sırasında gönüllü olarak almış olduğu mallara miras denmektedir. Çoğunlukla anne ve baba vefat ettikten sonra mallar çocuklara kalmaktadır. Eğer ölen kişinin çocuğu yoksa yakın akrabalarına kanunlar çerçevesinde belirlemeler yaparak miras paylaştırılmaktadır.

Miras kaldıktan sonra bunlar kişilere hızlı bir şekilde paylaştırılmaktadır. Miras paylaşımı sırasında birçok anlaşmazlık ve çekişme ortaya çıkabilmektedir. Gerek paylaşılacak olan malların farklı kategorilerde olması, gerek kişilerin isteklerinin farklı olması bu anlaşmazlıkları ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir anlaşmazlıkta Asliye Hukuk Mahkemesi ya da sulh mahkemesi ile dava açılabilmektedir. Dava sırasında bir avukat ile çalışmak, davanın seyrini önemli açıdan etkileyecektir. Sizde Gaziantep miras hukuku avukatları arasında alanında uzman bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Miras davaları, çoğunlukla aile hukuku kapsamında değerlendirilen ve mirasın paylaşılması ile ilgili anlaşmazlıkları çözmeye yönelik mahkemeye vurulan hukuki bir süreçtir. Bu tür davalar, birçok hukuki ve mali detaylar içermektedir. Bu nedenle uzman bir avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. Miras davası sırasında ortaya çıkan sorunlardan biride avukat ücretini kimin ödeyeceğidir.

Miras davalarında avukat ücretleri genellikle miras bırakan kişinin mal varlığından karşılanmaktadır. Yani miras bırakan kişinin mal varlığından avukat ücreti ödenmektedir. Bu durumda avukatın hizmeti, miras bırakan kişinin varlıklarının değerini belirlemeye, mirasçıların haklarını korumaya ve mirasın adil şekilde paylaşılmasını sağlamaya yönelik şekildedir.

Ancak miras kalan mal varlığı yeterli değilse ya da hukuki süreç sonucunda belirlenen paylaşım miktarları mirasçılara düşen miktarı aşıyorsa, avukat ücreti mirasçılardan talep edilebilmektedir. Bu durumda mirasçılar, aldıkları payların belirli bir miktarı ile avukat ücretlerini karşılamak zorundadır.

Sonuç olarak miras davalarındaki avukat ücretleri çoğunlukla miras bırakan kişinin mal varlığından karşılanmaktadır. Özel durumlar ve miras bırakanın mal varlığının yetersiz olduğu durumlarda, mirasçılar avukat ücretine katkıda bulunabilmektedir. Sizde miras avukatı Gaziantep için avukat arayışındaysanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button