Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? - Bestami ÇINGI

Mirasçılık belgesi, bir diğer adıyla veraset ilamı almak, miras bırakan kişinin ölümü sonrasında cenaze işlemleri gibi acele durumların ardından miras mallarının mirasçılar üzerine intikali için gerçekleştirilen bir işlemdir. Miras hakkının doğması için mirasçılık belgesinin alınması gerekmese de mirasçılık belgesinin alınması ile birlikte mirasçılar tarafından üçüncü kişiler nezdinde hak ve talepler ileri sürülecektir.

Mirasçılık Belgesi Neden Alınır?

Miras hukukuna göre ölenin yani miras bırakan kişinin mirasçıları, murisin ölüm olayı ile beraber miras malları üzerinde miras hükümlerine göre belirlenecek paylar ile mülkiyet hakkı sahibi olurlar. Kısacası mirasçıların miras haklarının doğabilmesi için ayrıca kurucu nitelikli v-bir işlem yapılması gerekmemektedir. Ancak kimlerin mirasçı olduğu ve mirasçıların miras paylarının ne kadar olduğuna göre açığa çıkarılması gerekmektedir. Yani genel olarak mirasçılık belgesi, miras hakkının doğması için kurucu nitelikte olmasa da bu hakkı üçüncü kişilere ve kurumlara bildirici nitelik taşımaktadır.

Mirasçılık belgesi, tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Mirasçılık belgesi, yetkili makamlar tarafından mirasçılara verilen ve mirasçıların mirasçılık sıfatı ile miras paylarının gösterilmesini sağlayan bir belgedir.

Kimler Mirasçılık Belgesi İsteğinde Bulunabilir?

Miras bırakanın miras hukuku hükümlerine göre yasal mirasçısı olan kişiler ile bizzat miras bırakan tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi bir ölüme bağlı tasarruf ile atanmış olan mirasçılar tarafından mirasçılık belgesi almak için başvuruda bulunabilmektedir. Mirasçılık belgesi isteğinde bulunan kişiler, mirasçılık belgesinin iptali içinde başvuruda bulunabilmektedir. Bu süreçler içerisinde alanında uzman bir avukatla çalışmak sizin için faydalı olacaktır.

Aynı şekilde murise yönelik olarak istekte bulunacak olan alacaklılar ve hak sahipleri de mahkemeden veraset ilamının çıkarılması isteğinde bulunabilecektir. Örneğin murise karşı açılmış olan dava süresinde muris vefat ederse, mirasçılara husumet yöneltmek isteyen davacıya, veraset ilamı için istekte bulunabilmektedir. Gaziantep mirasçılık belgesi için uzman bir avukat ile konuşmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, noter ya da sulh hukuk mahkemesinden alınabilmektedir. Noterden mirasçılık belgesi alınması, sulh hukuk mahkemesine oranla daha hızlı bir şekilde yapıldığı için çoğunlukla mirasçılar tarafından sık sık tercih edilmektedir.

Noter Yolu ile Mirasçılık Belgesi Almak

Kanunun eski haline göre mirasçılık belgesi verme yetkisi yalnızca mahkemelere tanınmıştır. Ancak yapılan değişikliklerden sonra mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve süreci mirasçılar lehine olacak şekilde hızlandırmak için bu yetki noterlere de tanımlanmıştır. Ancak noterler tarafından her halde mirasçılık belgesinin verilmesi mümkün değildir. Çünkü noter, mahkeme tarafından yapılan bir takım inceleme yetki ve ayrıcalıklarına sahip değildir. Bu ve başka nedenlerden dolayı aşağıdaki hallerde noterlerden mirasçılık belgesi alınamamaktadır;

  1. Nüfus kayıtlarında miras bırakan kişi şe mirasçı arasındaki soy bağının tespit edilememesi hali gibi mirasçılık durumunun yeterli düzeyde tespit edilmediği durumlar,
  2. Yabancılar tarafından belge talebinde bulunulması,
  3. Mirasçılık belgesi düzenlenebilmesi için bilirkişi, tanık ve bunun gibi deliller yardımı ile incelemelerde bulunulması durumları,
  4. Miras bırakan ile mirasçıların birinin ya da bir kısmının ölüm tehlikesi altında kaybolduğu ya da birlikte vefat ettikleri gibi durumlarda kişilerin ölüm olayının zamanın tespit edilmemesi,

Buna benzer durumlarda, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmeyeceği için mirasçılar tarafından mutlaka mahkemeye başvurulması gerekir. Mirasçılık belgesi Gaziantep için kafanıza takılan sorulara çözüm arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Almak İçin Avukat Gerekir mi?

Noterden mirasçılık belgesi almak için avukattan yardım almak zorunlu değildir. Bu işlem oldukça basit olduğu için tek başınıza halledebilirsiniz.

Ancak noterden mirasçılık belgesi alınmayan durumlarda sulh hukuk mahkemesine başvurmadan önce ve süreç boyunca veraset ilamı avukatı ile hukuku bir destek almalısınız. Bunun yanı sıra mirasçılık belgesinin alınması sonrasında yapılacak olan işlemlerin avukat yardımı olmadan doğru bir şekilde yapılması, hukuki usul ve esaslar ile prosedürlerin işleyişini bilmeyen kişiler açısından çok büyük sıkıntılara neden olabilmektedir.

Mirasçılık belgesi için hukuki süreç içerisinde avukatlar size her zaman doğru yolu gösterecektir. Bir avukat ile bu sürece başlamak, sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sizde Gaziantep çevresinde veraset işlemlerinizde bir avukat yardımına ihtiyaç duyuyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Nasıl İptal Edilir?

Türk Medeni Kanunu’nun  598. Maddesine göre mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir ve ölüme bağlı tasarrufların iptaline ilişkin dava hakkı saklı tutulmaktadır. Mirasçılık belgesinin gerçek hak durumunu yansıtmadığını düşünen kişiler tarafından mirasçılardan her birinin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinde veraset belgesinin iptaline ilişkin dava açabilmektedir.

Mirasçılık belgesinin alınması çekişmesiz bir yargı işiyken, mirasçılık belgesinin iptali isteğiyle asliye hukuk mahkemesine yapılacak olan başvuru çekişmeli bir yargı işine dönüşmektedir. Dolayısıyla mirasçılık belgesinin iptali istemiyle dava dilekçesinde diğer mirasçılara husumet yönetilmektedir.

Sizde Gaziantep veraset ilamı için uzman bir avukat ile görüşmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button