Kasten Yaralama Suçu - Bestami ÇINGI

Kasten yaralama suçunda dava süreci ve cezası değişebilmektedir. Gaziantep ceza avukatınız olarak kapsamlı hukuki rehberlik yapmaktayız.

Ceza avukatı Gaziantep ilinde gerektiğinde hukuk büromuz devreye girecektir. Hikayenize özel hukuki danışmanlık veriyor, yasal rehberiniz olarak özenle davaya hazırlıyoruz. Şeffaflık politikası ve yasal hakları koruyan prosedürümüzle fark yaratmaktayız.

Evliliklerde Darp Etmenin Cezası

Evliliklerde darp veya kasten yaralama suçu davalarına sıkça rastlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu 86’ıncı madde kapsamında verilen mahkeme kararları ceza sürecini belirleyecektir. Eşlerden birinin diğerini darp etmesi durumunda, normal ceza sürecine ekleme olabilmektedir.

Kasten yaralama suçu şayet silahla gerçekleşiyorsa, hapis cezası süresi artabilmektedir. Ayrıca canavarca bir hisle gerçekleşmişse, kamu görevi esnasında yaralama oluyorsa ceza artabilir. Beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak kişileri darp etmek de hapsi artıran etkenler arasındadır.

Boşanmış olduğu eşe, evli olduğu kişiyi darp ederek yaralayan kişiler,  TCK 86-3 gereğince daha fazla hapis cezasına çarptırılabilmektedir.  Gaziantep ceza avukatı olarak durumunuzla ilgili belge ve delilleri takip ediyor, haklarla ilgili rehberliği sağlıyoruz.

Kasten yaralamada suç şikayete tabi olarak tutulmamaktadır. Ancak altı aylık bir sınırlamadan da bahsedilmektedir. TCK 86 kapsamında şikayetten vazgeçilmesi durumunda bile şikayet aranmaksızın işlem yapılabilmektedir.  Verilecek cezaları artırma durumu da şikayete tabi değildir.

Kadına İşlenen Kasten Yaralama Suçu

Kadınlara işlenen kasten yaralama suçunda en az 6 ay cezaya tabi tutma söz konusudur. Yaralama suçunu işleyen tarafı niteleyen durumlara göre süre daha fazla olabilir. Basit yaralamalarda kadına karşı işlenen suçu engellemeye yönelik yaralama ayrıca ele alınmaktadır.

Şayet saldırıya karşı benzer güçte bir savunma olursa TCK kapsamında buna göre bir işlem görülecektir.  Zorunda kalınan durumlarda basit yaralama kapsamı söz konusudur. Durumun belgelendirilmesi ve delil toplama aşamasında avukatınız olarak yönlendirme yapmaktayım.

Basit Yaralamada Ceza Nedir?

Kavgaya karışan taraflar açısından basit yaralamada ceza nedir sorusu önem taşıyacaktır. TCK basit yaralama maddeleri uyarınca dört aydan bir seneye kadar ceza uygulaması olabilir. Davada duruma göre adli para cezası da görülebilmektedir. Para cezası, hapis boyunca her gün belirlenen miktar üzerinden verilmektedir.

Ağırlaştırılmış Kasten Yaralama Nedir?

Kamu görevlisini yaralama, silahla yaralama, birinci dereceden yakınları yaralama gibi durumlarda ağırlaştırılmış durum vardır. Ağırlaştırılmış kasten yaralamada bir sene hapis alt limiti vardır. Bir sene altı aya kadar hapis cezası süresi artabilir.

Yaralama Suçunca Uzlaşma Durumu

Yaralama suçunda taraflar uzlaşmaya varmak istiyorsa, Cumhuriyet Savcısı tarafından uzlaşma incelemesi başlatılmaktadır. Soruşturma aşamasında uzlaşma olmuyorsa kamu davası açılarak dosya uzlaştırmadan ayrı şekilde seyreder. Şayet yaralama suçu birden çok kişi tarafından işlendiyse de ayrı bir dava süreci oluşacaktır. Failin uzlaşması durumunda kamu davası açılmayabilir.

 Yaralama Suçunda İstenmeyen Sonuçlar Çıkması

Ağırlaştırılmış suçlarda beklenmeyen sonuçlar çıktığında TCK 87 uyarınca gerekli maddeler devreye girmektedir. Şayet karşılıklı kavga cezası artacaksa, deliller ve belgelendirme ekstra önem taşır. Bir kişi istemediği yaralama sonucuyla karşılaşırsa ceza iki kat daha çok olabilir. Örnek olarak, yaralama ardından mağduru engelli bırakmak buna dahil edilebilir. Yaralamadan sonra konuşamayan, duyamayan kişiler ceza süresi ve derecesini etkiler.

Kasten yaralama suçlarında istenmeyen kalıcı hasarlar verilmesi halinde, en az 5 sene hüküm giyilmesi söz konusudur. Kemik kırıkları ve sayısı açısından ceza değerlendirmesi yapılıyorsa duruma göre değişebilen bir dava olacaktır.

Yaralama istenmeyen ölümle sonuçlanmışsa, en az 8 seneden başlayan hapis cezasına mahkumiyet vardır. Şayet ağırlaştırılmış yaralamaya dahil olan nitelikler varsa, en az 12 yıldan başlayan hapis cezası söz konusudur.

Kasten Yaralama Suçlarında Avukatın Önemi

Yaralama suçları olay süreci ve sonuçları bakımından kapsamlı şekilde incelenmesi gereken davalardır. Mahkemenin darptan alınan cezalar açısından ne gibi prosedürleri olduğunu deneyimli avukatlarımızla sürdürebilirsiniz. Tarafları yasal hakları çerçevesinde iki yönlü olarak ele alan, tarafsız bir avukat tutmanızı öneriyoruz.

Yasal hükümleri öncelikli tutarak yapılacak değerlendirmelerde tarafları hak savunma konusunda yönlendirmekteyiz. Profesyonel danışmanlık, dava takibinin avantajlarını bulabilirsiniz.

Yaralama yaygın görülen ve davaya konu olan bir durum olduğu için ceza davalarında ön sıralarda gelen ir suçtur. Tarafları haklı ve haksız oldukları konuda değerlendirirken temel kaynak yasalar ve maddeleri olacaktır. Maddelerde belirtilen halleri referans alan avukatlarımız, müvekkiline en doğru şekilde yaklaşmayı prensip edinmektedir.

İhmal Nedenli Kasten Yaralamada İndirim

Şayet kasten yaralama ihmal nedenli olarak meydana geldiyse, cezada indirim olabilecektir. TCK 88’inci madde kapsamında, ihmal indirimi görülebilir. Ceza indirimi, toplam sürenin üçte ikisi kadar olabilir.  Kişi, belirli bir davranışı gerçekleştirmediği için yaralama veya öldürme ile karşılaşıyorsa, mahkeme indirime başvurabilir.

Mağduru ihmal nedenli olarak değerlendirmek için, belirli bir davranışın sözleşme ile belirlenmiş olması gerekir.  Gerçekleşen davranışın, başkasının hayatıyla ilgili tehdit içermesi şartı önemli bir koşuldur.

Kasten Yaralama Hareketleri

Tokat atma, sopayla vurma, yumruk atma, vücudu çizme, birini yerde sürükleme gibi sıralama olabilir. Bir cisme çarpmaya neden olma da ceza davası konusu olacaktır.

Yorum Yaz

Call Now Button