İşe İade Davaları: Haklarınızı Korumanın Yolu - Bestami ÇINGI

İşçi hakları özellikle işçi giderlerinin çok artmasıyla gündemde olan konular arasında yer alır. İşverenler bazı durumlarda işçilerin hakkını vermez ya da süreci uzatır. Bu gibi durumlarda işe iade davaları açılır. Gaziantep işe iade davaları için sizlere yardımcı olabilirim. Tüm haklarınızı alarak maddi ve manevi olarak tatmin olabilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir?

İş Kanunu kapsamında işe iade davaları da işçi haklarından biri olduğu söylenebilir. İş kanunu maddesine bakıldığı zaman iş sözleşmesinin fes edilmesi herhangi bir fesih bildirimine sebep gösterilmediği zaman ya da gösterilen sebebin geçerli bir nedeni olmadığı iddiasıyla oluştuysa bu durumda işe iade davası düşünülebilir. İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine yönelik olarak bir arabulucuya başvurmak zorunluluğu bulunur. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda eğer bir anlaşmaya varılmazsa tutanağın düzenlendiği tarihten sonra en geç iki hafta içinde iş mahkemesi davası açılır.

İşe İade Nedir?

Bir işçinin herhangi bir şekilde geçerli nedeni olmadan işine tamamen son verildiği durumlarda işe tekrar başlatma talebini içeren davalara işe iade davası denir. İşten çıkarılmış olan herhangi bir işçinin işe iade davası açması gibi bir durumu yoktur. İşe iade davası açabilmek için belirli şartlar vardır. İşçinin bu davayı açabilmesi için ilk olarak belirtilmiş olan bu şartlardan herhangi birine sağlıyor olması önemlidir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası için belirtilen şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

  • İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanunu’na tabi olmak gerekir,
  • İşyerinde 30 ya da 30’dan daha fazla işçi çalıştırmak,
  • İşçinin tamamen 6 ay dolmadan işe iade davası açamaması,
  • İş sözleşmesinde sürenin belirsiz olması,
  • İş sözleşmesinin, işverenin herhangi bir geçerli sebebi olmadan feshedilmesi,
  • İşveren yardımcısı ya da vekili olunmaması,
  • Arabuluculuk yolunun tamamen tüketilmiş olması ve sürecinin geçmiş olması gerekir.

Fesih İçin Geçerli Nedenler

İşverenin belirli durumlarda işçinin işini feshetmesi için bazı durumlar vardır. En önemli nedenlerinden biri de işçinin yeterliliğidir. Yani işçinin mesleki yetersizliği için emeklilik yaşına gelmesi, sürekli hastalanması ya da yaşlılığı gibi pek çok sebep sayılabilir. Bu gibi yeterlilik hususları öne sürülerek işten çıkarıldıysa bu durumda işe iade davası açılamayabilir. Ancak kanunda her başlık için bir ayrıntı olmadığı için dava seyri, deliller ve ispatlara yönelik olarak değişir.

İşe İade Davası Kaç Günde Açılır?

Bir işveren işçisin iş sözleşmesinin fes ettiği zaman fesih bildiriminden bir ay içinde bir arabulucuya başvurmalıdır. Arabuluculukla beraber tarafların uyuşmazlığı çözülmediyse eğer bu durumda arabulucunun tutmuş olduğu son tutanak üzerinden iki hafta geçti ise dava açılabilir. Bu dava işe iade davası olarak açılır. İşe iade davası en uzun bir ay iki hafta süre içerisinde açılır. Ancak işçi bu davayı açarken kanunda belirtilen süreyi kaçırmamaya özen göstermelidir. Kaçırdığı zaman herhangi bir şekilde dava açılamaz ve işçi haklı olarak görülemez.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası açmak isteyen davacı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ve buna yönelik olarak usule uygun dilekçe hazırlamalıdır. Bunun için iyi bir avukat tutmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda dava açabilmek için arabulucunun düzenlemiş olduğu son tutanağı da dava dilekçesi içerisine eklemelidir. Dava açmak sebebiyle görevli ve yetkili mahkemenin bulunduğu adliyeye başvuruda bulunurken istenen harç ve masraflar da vezneye yatırılmalıdır. Belirtilen tüm işlemler hukuki tecrübe bilgi gerektirir. Hak kaybına uğramamak için avukat vekillerden hizmet almak oldukça önemlidir. Bu sayede kişiler işverene karşı tüm haklarını çok daha kolay bir şekilde alır. Bu konuda ben de Gaziantep işe iade davaları için sizlere yardımcı olabilirim.

İşe İade Davası En Fazla Ne Kadar Sürer?

İş kanununun 20. maddesine bakıldığı zaman aslında işe iade davalarının ne kadar süreceği biraz daha tahmin edilebilir. 3. fıkrası incelendiğinde davanın ivedilikle sonuçlandırılacağı düzenlenmiş olarak görülür. Mahkeme kararı verdikten sonra istinaf mahkemesine başvuru olduğu zaman Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar verilir. Bu karar kesin bir karar sonucu olarak görülür.

İşe iade davalarında seri muhakeme usulü uygulanır. Bu nedenle hukuk muhakemeleri kanununa yönelik olarak ortalama iki ay içerisinde sona erer. İstinafa başvuru olduğu zaman ise bir ay içerisinde işe iade davası sona erer. Ancak bu süreler için tam olarak bir zaman verilemez. Çünkü delillerin toplanması, dilekçelerin işlenmesi gibi çok çeşitli sebeplerden dolayı dava sürecine daha fazla uzayabilir. Bu durumda iyi bir avukatla çalışmak oldukça önemlidir. Süreci kısa tutar ve buna yönelik olarak işe daha kısa sürede başlatabilir.

İşe iade davası tamamlandıktan sonra eğer işçi haklı bulunursa bu durumda işçi 1 ay içinde işe başlamalıdır. Fakat işçi işe başlatılmazsa bu durumda iadeye aykırılık olarak tazminat öder. Boşta geçen süreç için de işçiye tazminat ödenir. Gaziantep işe iade davaları için benimle numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button