İş Hukuku Avukatı - Bestami ÇINGI

İşveren ile işçi arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken avukat alanı iş hukuku avukatı olarak bilinir. İş hukuku alanında çalışan ve bu alana yönelik olarak kendini geliştirmiş olan avukatlarla çalışmak kişinin davasını çok daha hızlı bir şekilde kazanmasına yardımcı olur.

İş hukuku işveren ve işçi arasında yaşanan ilişkilerin düzenlenmesi adına yapılır. İş ücretleri, çalışma saatleri, toplu işten çıkarılma davaları, toplu iş sözleşmeleri, sendikaların bağlı olduğu topluluklar gibi çok geniş kapsamlı bir alanı olduğu söylenebilir. İş hukuku avukatı olan kişiler yasa çerçevesi içerisinde işveren ve işçi haklarını kayba uğratmadan gerekli olan hukuki süreci en iyi şekilde yönetir. Sizler de iş hukuku ile ilgili olarak bir sorun yaşıyorsanız ve avukata ihtiyacınız varsa Gaziantep iş hukuku avukatı olarak benimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Avukatı Ne Yapar?

Dava ve işlemlerin takip edilmesi iş hukuku avukatı tarafından yapılır. Aslında hem işçi hem de işverenler tarafından görülebilen bir hak kaybı oluştuğu zaman bu durumda iş hukuku avukatına başvurulur. Bu anlamda avukat tüm kayıpların önüne geçer. Aslında iş hukuku avukatı hem işveren hem de işçi yönünden ayrı ayrı değerlendirilir.

İşçiler açısından bakıldığı zaman ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi çeşitli davalar açılabilir. Bununla beraber fazla mesai ücreti, genel tatil ve ulusal bayram ücreti, yıllık izin ücreti, sefer primi, hafta tatili ücreti gibi çeşitli alacaklar içinde hukuki işlemler yapılabilir. Aynı zamanda işçilerin sigortasız çalıştırılması, iş kazası tazminatı, sigorta priminin eksik yatırılması, hizmet tespiti davası ya da geçersiz fesih sebepleri nedeniyle işe iade davası gibi hizmetler de verilir.

İşverenler yönünden bakılacak olursa işletmelerin ya da şirketlerin insan kaynaklarında olan işçi özlük dosyaları hukuka uygun bir hale getirilir. Olası dava durumunda muhtemel sorunlar tamamen ortadan kaldırılır. Dava aşamasında işveren kayıtları en etkin ve doğru biçimde kullanılarak ücret ve tazminat talepleri düzenlenir. Buna yönelik olarak haksız taleplere karşı bir hizmet yürütülür. Hem işveren hem de işçi açısından çok çeşitli davalara baktığım için uzman olduğum alanlardan biri de iş hukuku olduğu için sizlere de yardımcı olabilirim.

İş Davası Avukatları Hangi Davalara Bakar?

İş davası avukatlarının baktığı davalar oldukça detaylıdır. İş davası avukatlarının baktığı davalar şu şekilde sıralanır;

 • İşe sade davası,
 • İhbar tazminatı,
 • İşçilik ücret alacağı,
 • Fazla mesai ücreti,
 • Kıdem tazminatı,
 • Genel tatil ve Ulusal Bayram ücreti alacağı,
 • Yıllık izin ücreti,
 • Hizmet tespit davası,
 • İş kazası sebebiyle tazminat davası,
 • Meslek hastalığı yaşanması sebebiyle tazminat davası,
 • İş dünyası içerisinde tamamen haksız bir nedenle işten çıkarılmalar,
 • İş yerinde işveren ya da kıdemliler tarafından yapılan psikolojik taciz (mobbing),
 • İşçilik haklarının herhangi bir şekilde kullandırılmaması,
 • İşveren ile imzalanmış olan iş sözleşmesine aykırı olarak davranan işçinin iş yerine vermiş olduğu genel zararlar,
 • İşçinin ihbar süresine uyumluluk sağlamadan feshetmesi durumunda ihbar tazminatının takip edilmesi,
 • İşveren tarafından işçilere ödenen eksik primlerin gerçek maaş üzerinden temin edilmesi,
 • İş yerinde olan iş kazalarında verilen tüm zararların tazmini,
 • İşverene kesilmiş olan para cezalarına karşı tüm itirazların yapılması gibi çok çeşitli hukuki anlaşmazlıklar iş hukuku davalarına konu olur.

İş Hukuku Avukatı Sorumlulukları

İş davaları alanında uzman olan iş hukuku avukatı işveren ile işçi arasında imzalanmış olan sözleşmeyi de düzenler. Aynı zamanda iş sözleşmesini uygulamaya koyar. İş sözleşmesinde herhangi bir sebepten dolayı aykırılık yapılmasıyla doğan iş davaları içerisinde dava şartı olarak bulunan arabuluculuk görüşmelerine de katılma ve buna yönelik olarak uzlaşma sağlanmazsa dava açma gibi görevlere sahiptir. Aynı zamanda kendine iş davası açılmış olan davalı kişinin vekili olarak da görev alırlar.

Davaya cevap vermek, duruşmaları takip etmek, davayı sürdürmek, dosyada gelişen haberlerden haberdar olmak, davanın sonuçlanması gibi çeşitli işlemleri de yapar. Aynı zamanda gerekli gördüğü yerde itiraz yoluna da başvurabilir. Özellikle üst yargı yollarına başvurarak haksızlıklarının önüne geçmek gibi çok çeşitli eylemlerde bulunur.

İş davası avukatları genel anlamda vekillerin talepleri ile beraber işçi ile işveren arasında imzalanması adına hazırlanabilecek iş sözleşmesine de vekillik hizmeti yapabilir. İşveren ya da işçi vekili olarak çalışan bir işçi davası avukatı müvekkiline kurumsal ve bireysel olarak da hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.

İş hukuku avukatlarının iş hukuku davaları içerisinde aynı zamanda hem işçinin hem de işverenin açacağı davaları en iyi şekilde sağlamak ve kişisel verilerini saklamak gibi sorumlulukları da vardır. Açılan davayı en iyi şekilde yürüterek müvekkilinin o davayı kazanması için gereken tüm araştırmaları yapar. Aynı zamanda dava için gerekli olan delillerin toplanması ve şahitlerle yapılması gereken görüşmeleri de sağlar. Gaziantep iş hukuku avukatı arıyorsanız eğer zaman kaybetmeden benimle iletişime geçerek iş hukuku davalarınızda haklı tarafı olabilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button