Vasiyetname Nedir? - Bestami ÇINGI

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge ya da sözlü bir beyandır. Vasiyetname, resmi memur huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısıyla ya da koşulları varsa sözlü beyan yolu ile geçerli şekilde yapılmaktadır. Miras bırakan kişi, ölüme bağlı tasarruf ile bazı işlemler yapabilmektedir;

  1. Mirasçılar birini ya da bir kaçını mirasçılıktan çıkarabilmektedir,
  2. Mirasçı atanabilmektedir,
  3. Mirasçılardan birine ya da üçüncü bir kişiye belirli bir malını vasiyet edebilmektedir,
  4. Yükümlülükler ve koşullar koyabilir,
  5. Yedek mirasçı atanabilir,
  6. Art mirasçı atanabilir,
  7. Vakıf kurulmasını isteyebilir.

Ölüme bağlı tasarruflardan en önemli belge vasiyetnamedir. Kişiler, vasiyetname ile terekesi üzerinden ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde işlem yapmakta ve bu şekilde terekesinin geleceğine yön verebilmektedir. Vasiyetnameler, tek taraflı şekilde yapılan ölüme bağlı işlemlerden biridir. Vasiyetnamede irade beyanının karşı tarafa ulaşmasına ya da karşı tarafın bunu kabul etmesine gerek yoktur. Vasiyeti hazırlayan kişi, bu işlemleri ölümünden sonra sonuçlanacak şekilde yapmaktadır. Kısacası miras bırakan, ölümüne kadar her zaman vasiyetnameleri serbestçe ve tek taraflı olarak düzenleyebilmektedir. Miras bırakanın yaşarken vasiyetnameyi değiştirmeyeceğine ilişkin yapılacak olan her türlü şart ve kayıt geçersizdir.

Vasiyetname Düzenleme Şartları Nelerdir?

Kanunlara göre vasiyetname yapabilmek için kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmaları ve on beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Hükümden de anlaşıldığı gibi vasiyetname yapabilmek için iki şart aranmaktadır. Bu şartlardan ilki vasiyetname düzenleyecek kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmasıdır. Ayırt etme gücü ile ifade edilmek istenen kişinin vasiyetname yapmaya yönelik nedenleri ve doğacak sonuçları algılayabilecek durumda olmasıdır. Ayırt etme gücü, vasiyetnamenin yapıldığı zamanda bulunmalıdır. Kişilerin vasiyetname yapmadan önce ayırt etme gücünden yoksun olması ya da sonrasında ayırt etme gücünü kaybetmiş olması önemli değildir. Kişiler vasiyetname hazırladığı sırada ayırt etme gücünde sahip değilse, sonrasında ayırt etme gücü kazanırsa vasiyetname geçerli hale gelmemektedir.

Vasiyetname hazırlamanın bir diğer şartı da on beş yaşını doldurmuş olmaktır. Sizde Gaziantep vasiyetname için uzman bir avukat ile fikir alışverişi yapmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Vasiyetname Türleri Nelerdir?

Vasiyetname, resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üçe ayrılmaktadır;

1.    Resmi Vasiyetname

Noter, sulh hakimi ya da yetkili memur gözetiminde iki tanığın katılımı ile yapılan vasiyetnameler, resmi vasiyetnameler olarak geçmektedir.

Kanun temelinde iki tür resmi vasiyetname düzenleme şekli öngörülmektedir. İlki vasiyetname yapan kişi tarafından okunarak ve imzalanarak yapılan vasiyetnamedir. Diğeri ise vasiyetname yapan kişi tarafından okunmadan ve imzalanmadan düzenlenen resmi bir vasiyetnamedir. Kısacası resmi vasiyetname, kendi içerisinde okunarak ve imzalanarak, okunmadan ve imzalanmadan, karma ile üç farklı şekilde yapılmaktadır. Vasiyetname Gaziantep için benimle iletişime geçebilirsiniz.

2.    El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname, nitelikli ve yazılı şekilde yapılan bir vasiyetname türüdür. El yazılı vasiyetnamede yazının tamamı, tarihi ve imzası, vasiyetname yapan kişinin el yazısı ile yazılmalıdır. Vasiyetname bilgisayar ortamında yapıldıysa ya da vasiyet eden kişinden farklı bir kişi tarafından yazılmışsa geçersiz sayılır.

El yazısı vasiyetnamede düzenleme tarihinin bulunması zorunludur. Düzenleme tarihi bulunmayan vasiyetname geçersiz sayılır. Vasiyetnamede birden fazla tarih bulunması, vasiyetnameyi geçersiz kılmamaktadır. Birden fazla tarihin olması, vasiyetnamenin birden fazla günde yapıldığına işarettir.

El yazısı vasiyetnamede imzanın da vasiyetnameyi yazan kişinin el yazısı ile yazılması zorunludur. Bu nedenle elektronik imza kullanılmamaktadır. Gaziantep avukat arayışı içerisindeyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

3.    Sözlü Vasiyetname

Vasiyetnamenin üçün türü olan sözlü vasiyetname, istisna nitelik bir vasiyetnamedir. Sözlü vasiyetname yapılması için belirli durumlardan birinin gerçekleşmesi ve el yazılı ya da resmi vasiyetname düzenlenmesinin mümkün olmaması gereklidir.

Sözlü vasiyetname yapılacak durumlar, yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık ya da savaş gibi olağanüstü durumlar sayılmaktadır. Bu gibi olağanüstü durumların varlığını halinde vasiyet eden kişinin resmi ya da el yazılı vasiyetname yapma imkanı yoksa vasiyet etmek istediği hususları iki tanığa açıklamak ve onları vasiyetnameyi yazmak ya da yazdırmak görevi ile yükümlendirmek sureti ile sözlü vasiyetname yapılması mümkündür.

Sözlü vasiyetname oldukça istisnai nitelikte olduğundan kanunlar, miras bırakan için sonradan el yazılı ya da resmi vasiyetname yapma imkanının doğması halinde bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyetnamenin hükümden düşeceği belirlenmiştir. Gaziantep vasiyetname işlemleri için güvenilir bir avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Vasiyetname İptal Edilir mi?

Vasiyetnameyi hazırlayan kişi, vasiyetnameyi yaparken ayırt etme gücüne sahip değilse ya da on beş yaşını doldurmamışsa vasiyetname iptal edilebilmektedir. Vasiyetname hata, hile ya da korkutma yolu ile yapılmışsa irade sakatlığı nedeniyle iptal olur.

Vasiyetname içeriği ya da ona eklenen koşul veya yükleme hukuka ve ahlaka aykırıysa vasiyetname iptal olmaktadır. Gaziantep avukatlar arsında uzman bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button