Ticaret Hukuku Nedir? - Bestami ÇINGI

Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu belirli haklarının yasa içerisinde koruma altına alınmasını sağlayan ve bu alanda yaşanan sorunların çözüme kavuşmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku; işletmelerin kuruluşu, yürüttükleri faaliyetleri, sahip oldukları sözleşmeler ve yaşanan uyuşmazlıkların çözümü gibi pek çok alanda yaşanan problemleri ele almaktadır.

Ticaret Hukuku Nedir?

1957 tarihinden itibaren Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticaret hukuku, Medeni Kanun kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Ticaret hukuku, ticaret ile ilgili her türlü problemi ele alarak, işletme sahipleri ve alıcıların sorunlarını çözüme kavuşturmaya yardımcı olur.

Ticaret Hukuku Ne İşe Yarar?

Ticaret hukuk, işverenlerin yaşadığı anlaşmazlık ve uyuşmazlık durumların haklarını yasal çerçevede koruyabilmeleri için gerekli olan bir hukuk dalıdır. Bu anlaşmazlıkları yasal yollarla çözüme kavuşturmak ticaret hukukunun görevidir. Her iki tarafında zarar görmeden bu anlaşmazlığı çözüme kavuşturabilmesi için ticaret hukuku son derece önemlidir. Bu yüzden günlük hayatta yaşanılan ticari anlaşmazlıkları ticaret hukuku ile çözmek en sağlıklı yöntemdir.

Ticaret Hukukunun Kapsadığı Konular Nelerdir?

Ticaret hukukunun kapsadığı konular aşağıdaki gibidir:

 • Ticari şirketlerde gerçekleşen alım satım işlemleri
 • Haksız rekabetler
 • Şirketler hukuku
 • Hisse ya da devir işlemleri
 • Ekonomik alandaki sözleşmeler
 • Şirket yönetiminde yaşanan ekonomik sorunlar
 • Sermaye piyasaları
 • Tasviye

Ticaret Hukukunun Kapsadığı Alt Dallar Nelerdir?

Ticaret hukuku 6 farklı başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

 • Ticari İşletme Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Kıymetli Evrak Hukuku,
 • Taşıma Hukuku,
 • Deniz Ticareti Hukuku ve
 • Sigorta Hukukudur.

Ticari işletme hukuku, tacir yani işveren ile sahip olduğu işletmenin faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur. Ticari işletme hukukunun ele aldığı konular ise şu şekildedir;

 • Ticari İşletme
 • Cari Hesap
 • Haksız Rekabet
 • Tacir Olmanın Hükümleri
 • Ticari İşletmenin Kuruluşu
 • Ticari İşletmenin Devri

Şirket hukuku, en az iki kişi tarafından mal ve emeklerin birleştirilerek oluşturulduğu şirketlerle ilgili konuları ele almaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda 5 farklı şirket türü tanımlanmış olup bunlar; kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirketlerdir. Şirket hukuku, bir şirketin;

 • Kuruluşu,
 • Ana sözleşmesinin hazırlanması,
 • Ticaret siciline tescili,
 • Ticari unvanı,
 • İşleyişi,
 • Organları,
 • Karar alma mekanizmaları,
 • Yönetimi,
 • Denetimi,
 • Sona ermesi, ticaret sicilinden terkini,
 • İhyasını ve
 • Sair hususlarını incelemektedir.

Çek, poliçe ve bono olmak üzere üçe ayrılan kıymetli evrakları, kıymetli evraklar hukuku incelemektedir. Kıymetli evraklar hukuku, senede bağlı hakların düzenlendiği ve senetsiz olarak hak iddia edilemeyen ya da devredilemeyen belgeleri konu almaktadır.

TTK’nın 850 ve 930. Maddelerinde düzenlenen taşıma hukuku, eşya ve yolcu taşımayı ele alan bir hukuk dalıdır.

Deniz ticaret hukuku, deniz üzerinde gerçekleştirilen ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulan bir hukuk dalıdır. Deniz ticaret hukuku; gemi, gemi sicili, gemi ipoteği, bayrak, kaptan, navlun sözleşmeleri, müşterek avarya, kurtarma ve yardım ve gemi alacak hakları gibi konuları ele almaktadır.

Sigorta hukuku, uğranılan maddi zararları güvence altına alan ve zararı karşılayan bir kurum olan sigorta sektöründe çalışan kişilerin, hakları ile sözleşmelerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Zaman zaman işverenler ticari ilişkilerde bir takım uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar yaşamaktadır. Bu gibi ticari problemlerin çözülmesini sağlayan hukuk dalı ise ticaret hukukudur. Dolayısıyla ticaret hukuku, ticari alanda yaşanan ve çözülemeyen problemleri ele alarak hukuki alanda çözüme kavuşmasını sağlar. Bu yüzden ticaret hukuku, yaşanan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların bir çözüme kavuşmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Ticaret Hukuku Nasıl İşlenir?

Günlük hayatta yaşanan ticari anlaşmazlık bazen çözülemez duruma gelebilmektedir. Bir çözüm elde edilemeyen anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar karşısında ticaret hukukuna başvurulmaktadır. İşin boyutu davaya kadar ilerleyebilmektedir. Durum böyle olunca ticaret hukuku kimseye zarar vermeden anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların düzetilmesini sağlar.

Ticaret Hukukunun Genel Özellikleri Nelerdir?

Ticaret hukukunun genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Ticaret hukuku, ticari olan örf ve adetlere önem verir.
 • Ticari işlemlerde şekilcilik ön plandadır.
 • Tarafların eşitliği ilkesi sınırlandırılmış olan bir hukuk dalıdır.

Ticari Hukuk Davalarında Avukat Neden Önemlidir?

Ticaret hukuku davalarında, kişi isteğine bağlı olarak avukatsız bir şekilde de katılım sağlayabilmektedir. Ancak bir avukat ile beraber davayı sürdürmek, davadan olumlu bir sonuç alınması açısından daha sağlıklı ve kalitelidir. Bu yüzden alanında uzman bir avukat seçerek, yeterli bilgiye sahip olunmayan konularda avukatın devreye girmesini sağlamak mümkündür. Alanında uzman ve iyi bir avukat, dava süreci hakkında yeterli bir bilgiye sahip olup dava sürecinde karşılaşılabilecek problemlere karşı hazırdır. Ayrıca dava sürecinden karşılaşılabilecek problemlere karşı gerekli önlemler de almaktadır.

İyi bir ticaret hukuku avukatı davanın profesyonel bir şekilde ilerlemesini sağlayarak anlaşmazlık durumlarında müvekkili adına karşı taraf ve hakimle sağlıklı bir iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla birlikte dava ile ilgili gelişen ve değişen bütün bilgileri takip edip, bunlar hakkındaki bilgileri müvekkili ile paylaşması önemlidir. Müvekkili ile sağlıklı bir iletişimde kalan avukat davanın kazanılması açısından büyük bir rol oynamaktadır.

Yorum Yaz

Call Now Button