Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir? - Bestami ÇINGI

Reddi miras, kişinin kendine kalan mirası kendi isteği ile reddetmesi demektir. Bu işlem yalnızca mahkemeler tarafından yapılması halinde geçerlidir. Miras, külli halefiyet ilkesi gereği, ölüm gerçekleştiğinde tümüyle mirasçılara intikal etmektedir. Yani terekenin aktifi ve pasifi mirasçılara geçmektedir. Bu durumda mirasçı terekeyi hakları ve borçları ile devralmak zorunda kalmaktadır. Mirasın reddi, bu durumlarda kullanılmaktadır.

Zarar görme ihtimali olan mirasçılara reddi miras hakkı tanınmaktadır. Buna göre mirasçı kişiler ölüm gerçekleştikten sonra 3 ay boyunca geçici mirasçı olarak sayılmaktadır. Eğer mirasçılar, 3 aylık ret süresi içerisinde mirası reddetmezse, mirası kesin olarak iktisap etmiş olacaklardır

Mirasın Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Reddi miras, yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara murisin tüm hak ve borçlarından oluşan miras hak ve yükümlülüklerini reddetme olanağı sağlamaktadır. Yani mirası reddetme hakkı, yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara verilmektedir. Reddi miras hakkına sahip olan kişiler ile ilgili bir sıralama yapacak olursak;

  1. Miras sahibinin eşi,
  2. Miras sahibinin kan hısımları, evlatlığı ve altsoyu,

Atanmış mirasçılar, murisin kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını ya da tamamını belirli bir kişiye bırakması ile belirlenmektedir. Atanmış mirasçılarda, yasal mirasçılar gibi mirasçılık sıfatına sahiptir. Dolayısıyla mirası ret hakkına da sahiptirler.

Mirası reddetmek isteyen kişilerin bu hakkını kullanması için fiil ehliyetinin bulunması gerekir. Fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler, reddi miras hakkını kanuni temsilcisi ile kullanır. Mirasın reddi Gaziantep için avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mirasın Reddi Süresi

Mirasçılar, reddi miras beyanını en erken mirasın üzerinden geçmesinden sonra açıklayabilmektedir. Ölümden önce yapılan reddi miraslar, tereke mirasçıya henüz intikal etmediği için hukuken anlamsız olacaktır.

Miras ölümden sonraki 3 aylık süreç içerisinde reddedilebilmektedir. Bu süreç içerisinde reddi miras beyanının hakime ulaşması gerekir. Süreye uyulup uyulmadığı mahkeme tarafından incelenmektedir. Sulh hakimi, kendisine ulaşan ret beyanının belirlenen süre içerisinde olup olmadığını kontrol etmektedir. Önemli sebepler var ise sulh hakimi reddi miras süresini uzatabilmektedir. 3 aylık süre değişiklik gösterebilmektedir.

Yasal mirasçılar için murisin ölümü öğrenildikten sonra süre işlemeye başlamaktadır. Mirasçılık sıfatı daha sonra öğrenildiği takdirde öğrenme tarihinden itibaren süre başlamaktadır. Yasal mirasçı, mirasçılık sıfatını daha sonradan öğrendiğini ispat etmelidir.

Atanmış mirasçılar için murisin ölümünün kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren süre işlemeye başlamaktadır. Bu bildirim, sulh hukuk mahkemesi tarafından vasiyetnamenin ya da miras sözleşmesinin açılması ve atanmış mirasçılara tebliğ edilmesi ile yapılmaktadır.

Koruma önlemi olarak terekenin yazılımı sonrasında mirası ret süresi yazım işlerinin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından yasal ya da atanmış mirasçılara bildirim tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Gaziantep mirasın reddi için alanında uzman bir avukat arıyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz.

3 Ay İçinde Miras Reddi Yapılmazsa Ne Olur?

Mirasçılara, mirasın reddi için 3 aylık bir süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde reddi miras yapılmazsa, bu hak düşmektedir. Buna göre, yasal süre içerisinde ve şekle uygun şekilde mirası reddetmeyen kişiler, mirası kayıtsız ve şartsız olarak kazanmış sayılacaktır. Mirasçının bu süreyi susarak geçirmesi, örtülü kabul sonucuna bağlanmaktadır.

3 aylık hak düşürücü süre içerisinde reddi miras yapılmaması nedeni ile mirası ret hakkının düşmesi durumunun istisnası, mirasın hükmen reddi durumudur. Kişinin ölümü sonrasında ödeme yapmaktan aciz halde olduğu açıkça belli olan ya da tespit edilen mirasçılar, mirası reddetmiş sayılmaktadır. 3 aylık süre içerisinde reddi miras yapılmasa dahi mirasçının susma durumu, kabul sonucuna bağlanmamaktadır. Gaziantep reddi miras avukatı için arayış içerisindeyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Reddi İçin Gerekli Olan Belgeler

Miras reddi yapabilmek için sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden alınan veraset ilamı belgesinin aslı ve imzalı reddi miras dilekçesi gerekmektedir. Bu belgeler, murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine sunulmalıdır.

Reddi miras beyanının bazı şartları bulunmaktadır;

  1. Mirasın reddi, mahkemeye varması gerekli, şekli ve tek taraflı bir irade beyanı olarak kabul edilmektedir. Bununla kazanılmış mirasçılık sıfatı, geriye etkili olarak iptal edilmektedir,
  2. Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması zorunludur. Şarta ve kayda bağlanan ret kesin olarak hükümsüzdür.
  3. Mirası ret beyanında bulunan mirasçı, bu konuda gerekçe göstermek ile yükümlü değildir.

Gaziantep çevresinde reddi miras avukatı arıyorsanız ve işinin ehli bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Reddi Çeşitleri

Reddi miras, mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek reddi miras, hükümde öngörülen bir reddi miras şeklidir. Murisin son yerleşim yerindeki sulh mahkemesinde tek taraflı olarak reddi miras beyanında bulunulması ile yapılan ret isteğine gerçek reddi miras denmektedir.

Mirasın hükmen reddi ise murisin ölümü tarihinde ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun tespit edilmesi durumunda mirasçının reddetmiş sayılmasıdır. Gaziantep mirasın reddi için bir avukat arayışındaysanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button