Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Bestami ÇINGI

Tazminat davaları sıklıkla açılan davalardan biridir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem ya da işlem nedeni ile malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi için açılmaktadır.

Manevi tazminat davası ise bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesi için açılmaktadır.

En Sık Açılan Tazminat Davası

En sık açılan tazminat davası, hatalı doktor uygulamaları yani tıbbi malpraktsin nedeni ile açılan tazminat davalarıdır. Teşhis ya da tedavi sırasında yapılan herhangi bir doktor hatası, hastaların tüm yaşamını etkileyebilmektedir. Doktor hatasıyla ya da diğer bir deyişle tıbbi malpraktis nedeni ile ruhsal ya da bedensel zarara uğrayan kişiler, maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

Tıbbi malpraktis, doktorun belirli bir tedavi uygularken bilgisizlik, tecrübesizlik ya da ilgisizlik nedeni ile hastanın bedenine hatalı bir uygulama yapması ya da görevini ihmal etmesi sonucunda bir zararın ortaya çıkması halinde oluşmaktadır. Sizde Gaziantep çevresindeki tazminat davalarınızda işinde başarılı bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilir ve iş birliği yapabilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı

Maddi ve manevi tazminat davasını açılma süresi, tazminat nedenine bağlı olarak değişmektedir. Tazminat davasının hangi hukuki neden bağlı olarak açılacağı, davanın açılacağı zamanı etkilemektedir. Kanunda belirtilen süre içerisinde açılmayan davalar zamanaşımına uğramaktadır.

Zamanaşımı Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesine göre düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı süre, her alacak 10 yıllık bir zamana tabidir. Genel kural budur.

Bazı alacaklar için 5 yıllık bir zamanaşımı uygulanmaktadır. Dönemsel edim alacakları, yeme içme alacakları, konaklama bedelleri, perakende satışlarından oluşan alacaklar, ortaklar arasındaki alacaklar, vekalet sözleşmelerinden doğan alacaklar ve sözleşmeden doğan alacaklar için 5 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Sizde Gaziantep tazminat davası için alanında uzman bir avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kimler Açabilir?

Maddi ve manevi tazminat davası açabilen kişiler, haksız fiile ya da işleme maruz kalmış kişilerdir. Hukuka aykırı bir durum, kişinin ölümüne yol açtıysa ölenin yaşarken destek olduku kişiler manevi tazminat davası açabilmektedir. Ölüm sebebi ile açılan maddi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminat davası açılacağı zaman ölen kişinin anne – babası, eşi ve çocukları karine gereği ispat yüküne sahip değildir. Bunun yanı sıra ölenden yaşarken destek gördüğünü iddia eden yakınlarının bu durumu ispatlaması gerekir. Destekten yoksun kalma tazminat davasını ölenden destek gördüğünü ispat edebilen kişiler açabilmektedir.

Yaralanmalı kazalarda kaza geçiren kişinin yakınları maddi tazminat talebinde bulunamamaktadır. Yaralanmanın uzuv kaybına yol aşması ya da ağır hasarlar bırakması gibi durumlarda ise yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası, hukuka aykırı çeşitli nedenler ile maddi zarara neden olan ya da iş ve eylem gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler hakkında açılabilmektedir. Sizde tazminat davası Gaziantep için alanında uzman bir avukat ile çalışmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Maddi ve manevi tazminat talebi dava yolu ile ileri sürülmektedir. Açılacak olan davada hem maddi hem de manevi tazminat birlikte isteneceği gibi ayrı ayrı dava konusu olarak da istenebilmektedir. Tazminat davası için görevli olan mahkeme, asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak özel kanunlar ile belirlenen görev ve yetki kurallarının buna göre uygulanması gerekir. Yine devlet organları tarafından yani idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin neticesinde kişilerin zarara uğraması halinde idari yargı hukuku kuralları uygulamak için alan bulacaktır. Buna göre görevli mahkemeler, idari mahkemeler ya da vergi mahkemeleri olacaktır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Açmaya Yetkililer

Maddi ve manevi tazminat davası, yetkili mahkemede davalının ikametgahındaki yer mahkemesidir. Eğer davalı tüzel bir kişi ise tüzel kişinin merkezi olduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davalı sayısının fazla olması durumdan ise davalılardan herhangi birinin yerleşim yerinde dava açılabilmektedir.

Sözleşme ihlalleri var ise açılan tazminat davaları sözleşmenin ifade edildiği yerdeki Aliye Hukuk Mahkemesi olur. Bunun yanı sıra davalının ikametgahında bulunan yer mahkemeleri de bu durumda yetkili olabilmektedir. Doktor hataları nedeni ile açılan davalarda bahsi geçen mahkemelerde açılabilmektedir

Haksız fiil nedeni ile zarar gören kişiler, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir. Bunu yanı sıra haksız fiil işlendiği yerden farklı bir yerde zarara neden oldu ise zararın oluştuğu yerdeki mahkemede de dava açılabilmektedir. Haksız fiil nedeni ile zarar gören kişi, ikametgahındaki mahkemede de tazminat davası açabilmektedir.

Ticari işlemler ya da işler sebebi ile oluşan zararlar karşısında maddi ve manevi tazminat davası açılması gerektiğinde müracaat edilecek mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Yorum Yaz

Call Now Button