Kendisi Oturacağını Söyleyip Evi Başkasına Kiraya Veren Ev Sahibine Karşı Ne Yapmalıyım? - Bestami ÇINGI

Kendisi oturacağını söyleyip evi başkasına kiraya veren kişiler karşısında ev sahipleri ne yapacağını bilmiyor. Bu makalemde sizlere özellikle son dönemlerde sıkça yaşanan bu problem karşısında haklarınıza değineceğim.

Kiracı evi başkasına verirse ne olur? Ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için farklı sebepler arayabiliyor. Ancak bu bahaneyi veren ev sahipleri kiracıyı çıkartıp evi başkasına kiralayabiliyor. Türk Borçlar Kanunu 350 ve devamı maddeleri uyarınca tüm bunlar haklı tahliye nedenleri arasındadır.

Yargıtay hangi durumlarda konut gereksiniminin gerçek ve samimi bulunduğu konusunda somut bir ölçüt getirmemiştir. Mahkeme durumun özelliklerine göre hakimin takdir etmesini istemektedir. En geç bir yıl içinde çekilen ihtar, davanın yıl sonuna kadar açılabilmesi hakkı vermektedir. Ev sahibi gereksinimini kanuna uygun şekilde kanıtlaması durumunda kiracısını tahliye edebilir.

Ev sahibi ihtiyaçları nedeniyle kiracısını tahliye ettirdiği taşınmazını üç yıl boyunca başka kişilere kiralayamaz. Kanun içerisinde “Yeniden kiralama yasağı” başlıklı TBK 355 hükmünde güvence altına alınmaktadır. Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağlaması durumunda haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralama hakkı bulunmaz. Üç yıl boyunca kiralama yasağı hem gereksinim hem de yeniden inşa durumunda da geçerlidir. Kiraya verenin kanun üzerinde belirtilmiş olan lehine tahliye kararı alması yasağı ihlal etmez.

Ev Sahibi Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Belirli süreli konut kirası sona erdikten sonra bir ay içinde konut gereksinimi nedeniyle tahliye davasını açabilir. Süre kaçırılmışsa yıldan yıla yenileme söz konusu olabilir. Yenilenen her yıl sonu itibariyle gereksinim devam etmesi durumunda bu dava açılabilecektir. İhtarın kanunda açıkça belirtildiği üzere yazılı olarak yapılması gereklidir.

Konut kirası belirsiz süreli olarak yapılması durumunda kiraya verenin Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesine ilişkin düzenlenen genel hükümlere göre fesih dönemine girilmesi durumunda talebini dile getirebilir. Konut kirası taşınmaz kirası olduğundan genel hükümlerden TBK 329 uyarına altı aylık fesih dönemi sonu için üç ay önceden bildirim yapmalıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmesinin başlangıç süresi, fesih dönemi ve bildirim sürelerini tayin konusunda da önemlidir.

Kira davalarında müvekkillerime direkt sonuç odaklı çalışmalar sunuyorum. Doğru adımlar atarak karşılıklı güven içerisinde sağlam bir iletişim kuruyorum. Kira davalarında daha fazla bilgi almak isterseniz Gaziantep avukat ve danışmalık iletişim hattımı arayabilirsiniz.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diyerek Evi Satabilir Mi?

Türk Borçlar Kanunu ihtiyaç sonrasında tahliye edilen taşınmazın bir başkasına üç yıl geçmedikçe kiralanamayacağı hususunda hüküm vermiştir. Fakat ev sahibinin taşınmazı satması ya da birine intifa hakkı tanıması konusunda tasarruflara yönelik bir yaptırım öngörülmemiştir. Bu nedenle kanunlarda tahliye edilen taşınmazın kiralanması konusunda açık ve net şekilde kiracıya tazminat hakkı tanınmaktadır.

Ev sahibi kiralanan mülkü kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçları nedeniyle evini satabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Sahip Olduğu Evi Kiraya Verirse Ne Olur?

Konut ya da çatılı işyerine ilişkin kira sözleşmesi, kiraya verenin ya da akrabalarının kiralanana ihtiyaç duymaları durumunda ev sahibi tarafından feshedilir. Ancak kiraya verenin gereksiniminin de gerçek ve samimi olması önemlidir. Bunun yanında ev sahibi, kiralananın yeniden inşa edilmesi ya da imarı amacıyla esaslı onarıma ihtiyaç duyması halinde de ev sahibi kira sözleşmesini sona erdirebiliyor. Bu gibi ihtiyaçların olması nedenine bağlı olarak tahliyesi sağlanmış olan eski kiracı dışında başkasına kiralanamayacaktır.

Eski kiracının, öncelik hakkı bulunur. Kiracı bu hakkını, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içerisinde kullanmalıdır. Kira tahliye nedenleriyle tahliyesi sağlanan taşınmaz üç yıl başkasına kiraya verilemez. Bu duruma yeniden kiralama yasağı adı verilir. Ev sahibi taşınmazı gereksinim nedeni ile tahliye ettikten sonra başka bir kişiye kiraya vermesi durumunda yeniden kiralama yasağına uymayacaktır.

Ev Sahibi Kendi Evine Taşınmak İçin Kiracısını Çıkarabilir mi?

Ev sahibi kendi evine taşınması durumunda kiracısını çıkarabilir. Bu konu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun 351. Maddesinde belirtildiği üzere ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için evin kullanılması gerekçe göstererek kiracısını evden çıkarabilir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına aykırı davranışlarından bir tanesidir. Ev sahibinin, kiracısını evden çıkarabilmek için haklı bir sebebinin olması önemlidir. Haklı sebep, evin kullanılmasının, ev sahibi için zorunlu bulunmasıdır. Bu zorunluluk, geçici zorunluluk ya da kalıcı zorunluluk olarak gözükebilir.

Ev sahibinin kendi evine taşınması için kiracısını evinden çıkarması, kiracının, kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. Bu yüzden, kiracı, fesih nedeniyle tazminatlara hak kazanabiliyor. Ev sahibinin kendi oturacağını belirtip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı, ev sahibine karşı tazminat davası açabilir. Böyle bir olayda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini gösterebilir. Kira konusunda problem yaşıyorsanız Gaziantep avukatlık hizmetleri kapsamında sizlere yardımcı olabilirim. Sizin için zor geçen dönemlerinde ve en hassas olduğunuz anlarınızda sizlerin yanındayım.

Yorum Yaz

Call Now Button