Hakaret Suçu - Bestami ÇINGI

Gaziantep avukatlık bürosu olarak hakaret suçlamalarını konu edinen davalarda yardımcı olmaktayız. Başvurunuz akabinde size uygun değerlendirme yaparak süreci takip ediyoruz.

Gaziantep ceza avukatı olarak hakaret suçu davasında uygun rehberlik yapmaktayım. Başvurunuz ardından gerekli prosedürler uygulanmakta, kanun maddeleri kapsamında işlemler sağlanmaktadır. İlgili kanuna göre haklarını savunmanız için gereken yöntemleri sunuyor ve müvekkillerimizi destekliyoruz.

Hakaret Suçu Hangi Hukuk Alanıyla İlgilidir?

Hakaret suçu ceza hukuku alanıyla ilgili bir dava sürecini ifade etmektedir. Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında yapılan değerlendirmelere göre mahkeme devam eder. Kanun maddelerinde ayrıntılara göre güncelleme ve kapsam değişiklikleri yapılabilmektedir.

Hakaret suçunun karşılıklı olması, tek taraflı olması, niteliği vs. gibi durumlar değişik dava süreçleri anlamına gelebilir. Kamu görevlisine hakaret davası, alenen hakaret suçu gibi alt konularda ceza davaları farklı şekilde ele alınabilmektedir. Tahmin edileceği gibi hakaret suçu özellikleri ağırlaştıkça cezai işlemler de daha farklı olabilmektedir.

Hakaret Suçu Sicile İşleme Durumu

Hakaret suçunun ceza hukuku hükümleri kapsamında sonuca varması sicille alakalı soruları da beraberinde getirmektedir. Normal hayatta hakaret suçlamaları mahkemeyle pek bağdaştırılmasa da aksi durumlar dava konusu olabilmektedir. Sicile işleme açısından, mahkeme kararı kesinleşmiş mahkumiyet durumlarında adli sicile kayıt görülebilmektedir. Diğer yandan hakarete bağlı gözaltına alma kararı varsa,  sicile işlenmeyecektir.

Hakaret Suçunu Ne Oluşturur?

Hakaret davaları, şerefe karşı işlenen suçlarla bağdaştırılmaktadır. Genel tanımda görüleceği üzere, bir kimseyi açık şekilde aşağılayan sözler söylemek hakaret suçu olarak kabul edilir. Yalnızca sözle değil bir fiil veya davranışla beraber oluşan durumlar da hakaret içerebilmektedir.

Bir kişinin itibarı zarar görüyorsa hakaret suçu davası açılabilir. Kasıtlı olarak aşağılamak ve küçük düşürmek amacı taşıyan eylemlerde dava konusu durumlar şikayete bağlıdır.

Hakaret Suçu Davasının Düşmesi

Davanın düşmesi durumu beraat kararı, ceza verilmesine yer olmaması, dava reddi, güvenlik tedbiri sonuçlarıyla görülebilir. Mahkeme yasal olarak dava kararı veren taraftır. Davada hakaret davasını açan taraf vefat ederse, dava düşmüş olacaktır. Dava taraflarından birinin vefatı için aynı durum geçerli olacaktır.

Hakaret suçu davasının düşmesi şikayette bulunan kişinin şikayetini geri çekmesiyle olabilir. Şikayet eden kişi şikayetini geri aldığını bildirirse hakaret suçu davası otomatik düşer. Mahkemede dava konusu olan durum senelerce askıda kaldığında da dosya düşebilir. Mahkemenin askıya aldığı davalarda dosya geçersizliği durumu değişebilir.

Hakaret Suçu İçeren Bazı Sözler

Hakaret suç içeren sözlerden bazıları, şerefsiz, geri zekalı, öküz, köpek gibi ifadelerdir. Bu sözleri diğer tarafa toplum içinde söyleyen kişiler şikayet ederse dava açılabilir. Bir ayrım yapılması için, bir kişi diğer tarafa, birinin malını çaldığını söyler ve bunu kanıtlarsa bu hakaret sayılmamaktadır. Bir kişi önceden hırsızlık yapmış ve hüküm giymişse, o kişiye toplum içinde hırsızsın demek hakaret suçu olacaktır.

Hakaret Suçu İçeren Bazı Davranışlar

Bir kişinin diğer kişiye yapacağı sözlü olmayan davranışlar hakaret unsuru içerebilir. Örneğin bir kişiye tükürmek, görevi başındaki birinin masasına insan dışkısı koymak hakaret suçudur. Bu örneklere daha pek çok davranış tarzı eklenebilir. Hakareti yapan kişinin, bu davranışının şahitler veya görüntüyle kanıtlanmış olması önemlidir.

Beddualar Hakaret Suçu mudur?

Bir kişinin başka birine beddua etmesi hakaret suçuna girmez. Yargıtay, cehenneme kadar yolun var gibi sözleri hakaret suçu kapsamına almamaktadır. Başka örneklerden, Allah belanı versin, Allah çocuklarından çıkartsın gibi ifadeler suç teşkil etmemektedir. Beddua niteliği taşıyan sözler için şikayet söz konusu olsa da ceza davası konusu olmama ihtimali yüksektir.

İletişim Araçlarıyla Hakaret Etmek

Mağdura hakaret içeren sözler iletişim kanallarıyla söylenmişse, o kişinin yüzüne söylenmiş sayılır. Maille, telefon uygulamasından, mektupla vs. yapılan hakaret sözleri aynı şekilde hakaret suçuna konu olacaktır.

Bir kişi diğer tarafa hakaret ettiği anda o yerde yoksa bu hakareti diğer kişilerden öğrenmesi yeterlidir. En az 3 kişinin hakareti bilmesi halinde suça konu olabilecektir. Bir kişi, mağdur taraf olmadığı halde başkaları duyacak şekilde ona hakaret ediyorsa suç vardır.  Başka kişiler hakaret eden tarafın sözlerini duyduğunda mağdur olan taraf hakarete uğramış olur.

Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Dava özellikleri açısından hakaret suçu cezası değişebilmektedir. Para ve hapis cezası en yaygın görülen cezalardır. Adli para cezası miktarı dava türü ve niteliğine göre değişebilir. Hapis cezası da hakaret davasına göre 3 ay ile 2 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir. Mahkeme şayet hapis cezasına karar verdiyse, bunu para cezasına çevirmek mümkün olmayacaktır.

Hakaret suçunun cezasında bazen indirimli haller olabilir. Mahkeme tarafından yapılacak değerlendirmenin indirime gitmesi için iyileştirici kanıtlı durumlar aranabilir. Eylemlerde hakarete ek başka fiiller de bulunuyorsa, indirim zorlaşabilir. Suçlu durumdaki kişinin pişman olması, durumu zorlaştıran hallerden uzak olması mahkemenin indirim yapmasına neden olabilir. Dava içeriğine göre değişebilen durumlar söz konusudur.

Hakaret davasıyla ilgili danışmanlık ve avukat ihtiyacınız olduğunda başvuruları beklemekteyiz. Ceza hukuku konuları Gaziantep avukatlık bürosu ile daha kolay aşılabilecektir.

Yorum Yaz

Call Now Button