Gözaltına Alınma Veya Tutuklanma Durumunda İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? - Bestami ÇINGI

Çok çeşitli sebepler yüzünden kişiler şu an hukuki süreç içerisine girebilir. Bununla beraber kişiler bir yandan çalışırken bir yandan tamamen işiyle alakasız olarak farklı bir sebepten dolayı da tutuklanabilir. Bu gibi durumlarda çalıştığı iş yerinden kıdem ya da ihbar tazminatının alıp alınmayacağını pek çok kişi tarafından merak edilir. Gaziantep işçi kıdem tazminatı konuları için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda sizlere detaylı bir şekilde bilgi verebilirim.

Tutuklanan İşçinin İşten Çıkartılması

İş Kanunu’na bakıldığı zaman işçinin tamamen işten çıkarılması belli koşullara göre yapılır. Bir kişi gözaltına alındığında ya da tutuklandığında özgürlüğünden mahrum kalmış olur. Bu sebeple işçi işveren tarafından işten çıkartılmalıdır. Tutuklanan işçi ise işveren tarafından işten çıkartıldığı için işçi haklarına yönelik olarak bazı haklara sahip olabilir. Normalde işten çıkartılan kişiye tazminat hakları verilir. Ancak işçinin tutuklanması ya da gözaltına alınması gibi eylemlerin iş yerinde olup olmadığına yönelik olarak tazminat da değişiklik gözlemlenir.

İşyeri Dışında İşlenen Bir Suç Nedeniyle Tutuklanması

İş yeri içinde değil ancak iş yeri dışında gerçekleşmiş olan bir olay sebebiyle gözaltına alınmış ya da tutuklanmış olan işçi doğal sebeplerden dolayı iş görme borcunu yerine getiremez ve devamsızlık yapar. Fakat bu durumda işçinin iş sözleşmesini feshi gerçekleştirebilir. Çünkü işe gelmiyor olarak gösterilir. Ancak İş Kanunu’nun 25. maddesine bakıldığı zaman gözaltına alınma ya da tutuklama gibi durumlarda özel bir madde düzenlenmiştir. Buna yönelik olarak işçi gözaltına alındıysa ya da tutuklandıysa bildirim süresini aştıysa eğer işveren iş sözleşmesinin süresini beklemeden ya da bildirim süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilir.

Devamsızlık yapan işçinin devamsızlığı ise kıdemine yönelik olarak belirlenir. Eğer kıdemine yönelik olarak bildirim süresi açılmadan haber verdiyse bu durumda işveren işçiyi feshedebilir. Ancak feshi sonucunda işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek durumundadır.

İş Kanunu’nda İhbar (Bildirim) Süresi

İş Kanunu içerisinde tutuklanan ya da gözaltına alınan kişilerin yükümlü olduğu ihbar süreleri şu şekilde belirtilmiştir;

  • 6 aydan kısa sürede çalışan bir işçinin 2 hafta,
  • 6 aydan başlayarak 1,5 seneye kadar çalışan bir işçinin 4 hafta,
  • 1,5 seneden 3 seneye kadar çalışan bir işçinin 6 hafta,
  • 3 seneden fazla çalışan bir işçinin ise 8 hafta ihbar süresi bulunur.

İşçinin İşyerinde Bir Suç İşlemesi

Bir işçinin iş sözleşmeleri içerisinde bulunan maddelerde yaptığı hizmetle ilgili olarak ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir sebep yüzünden gözaltına alınması ya da tutuklanması gibi durumlarda sözleşmenin feshi mümkündür. Ancak sadece gözaltına alınması ya da tutuklanması kıdem tazminatı almadan işten çıkarılması için yeterli olan sebeplerden değildir.

İşçinin herhangi bir şekilde kıdem tazminatı almadan işten çıkarılabilmesi için işçinin tutuklanma sebebinin iş yerinde gerçekleşmiş olmasına ya da iş yeri içerisinde olan bir düzeni ilgilendirmesine bağlı olarak değişir. Eğer işçi iş yerinde güveni sarsabilecek bağlılığı ve doğruluğa uymayan davranışlarda bulunması halinde bir olayı ortaya çıkarttıysa bu durumda altı iş günü içerisinde ve bununla beraber bir yıla kadar haklı olarak tazminat ödemeksizin işten tamamen çıkarılabilir. Bu durumda işçinin eylemi sebebiyle maddi menfaat sağlaması durumu oluşursa bir sene süre gözlemlenmez.

Eğer işçi iş yerinde yedi günden fazla bir hapis cezasıyla yargılandıysa ve bu ceza ertelenemiyorsa bu durumda işverene tazminatsız fesih hakkı doğar. İşveren buna dayanarak iş sözleşmesini fes edebilir. İşçi ile ilgili verilen ceza kesinleştiği zaman altı iş günü içerisinde fesih hakkını kullanılması gerekir.

Eğer işin işlediği eylem iş yeri dışında işlendiyse ancak işçinin iş yerindeki konumuna görevi gereği işlediği suç onu ve yaptığı işi ilgilendiriyorsa yine işverene haklı sebeplerden dolayı fesih hakkı doğar. Bu anlamda işçinin kıdem tazminat hakkı olmadığı belirtilir. Bu sebeple herhangi bir şekilde tazminat alamaz. Gaziantep işçi kıdem tazminatı ile ilgili davalarınız varsa ve haklı çıkmak istiyorsanız iletişim numaraları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Böylece davadan tüm haklarınızı alarak ayrılabilirsiniz.

Hüküm Giyerek Cezaevine Girilmesi

Bir işçi kendi hakkında yapılmış olan yargılama davaları sonucunda verilen hapis cezası kesinleşerek tutuklanabilir ya da hapse girebilir. Bu gibi durumlarda işçi hüküm giymiş olarak sayılır. Aynı zamanda tutukluluk ya da gözaltı süreci içerisinde de bir yandan işe devam ediyor olarak gözüküyor olabilir. Ancak bu süreç içerisinde tam olarak tutukluluk kabul edilmediği için bildirim süreleri çok da dikkate alınmaz. Bu anlamda İş Kanunu’nun 25. maddesine bakılır. 3. fıkrasında zorlayıcı sebep durumu gerçekleşir. Bu maddede incelendiği zaman işçi iş yeri içerisinde bir haftadan fazla bir süre ile çalışmadan alıkoyan zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması sunulur. Ancak bir hafta bekledikten sonra işveren iş sözleşmesini direkt olarak feshedebilir çünkü işverene fesih hakkı doğar. Ancak bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Gaziantep işçi kıdem tazminatı davaları için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button