Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku - Bestami ÇINGI

Gayrimenkul hukuku son zamanlarda inşaat sektörünün de gelişmesi ile birlikte sıklıkla anılmaya başlandı.

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukuk kapsamında bulunur. Ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiştir. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli parçaları arasındadır. Genellikle Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Gayrimenkul Hukuku davaları, taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede sonuçlanır.

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Sahip olduğunuz haklarınızın korunması kadar sizin dahil olacağınız davanın hangi mahkemenin yetki sınırları içerisine girdiği konusunda araştırma yapmanız gerekir. Gayrimenkul hukuku denildiği zaman akla ilk olarak gelen davalar şu şekildedir;

  • Bir gayrimenkulün tapu işlemleri nedeniyle ortaya çıkarak sorunların tamamı,
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Ev sahibi ve kiracıların hakları,
  • Yabancı kişilerin vatandaşlık sahibi olmadan mülk edinmeleri,
  • Gayrimenkullerin alım satımından ortaya çıkan konular için dava görülebilir.

Bu tür davalar için hukuk büroları ile iletişim kurarak haklarınızı en iyi şekilde savunabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul Hukuku taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları içerisine alır. Genel olarak şu davalar görülebilir;

Vekillik Hizmetleri

Arsa, arazi, apartman, iş yeri ve konut gibi taşınmazlar eşya hukuku kapsamında yer alır. Eşya hukukunun alanı oldukça geniştir. Bu nedenle dava vekilliği hizmetleri son derece önemlidir. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları kamulaştırma davaları ya da kira bedelinin tespiti gibi davalarda vekillik gerekir.

İnşaat Sözleşmeleri

Üzerinize bir arsa bulunuyorsa ya da bu arsanın üzerinde bir ev varsa, müteahhitler sizlere belirli teklifler sunar. Size gelecek olan teklifin iyi düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Evinizi veya arsanızı satın alma sürecinde sözleşme imzalatmak isteyebilir. Bu konuda gayrimenkul hukukuna hakim olan avukatlardan destek almalısınız.

Satış Sözleşmesi

Sözleşme ile üzerinize bulunan bir gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için ilk olarak vaad sözleşmesi bulunması gerekir. Bu sözleşme üzerinden yapılan sözleşme ile sizlere ilk adımda garanti verilmelidir.

İstirdat Davası Niteliği

Kişilerin taşınmaz olan malları üzerinde malikinin izni olmadan satım yapılamaz. Malın iadesini talep etme şansınızda bulunur. Malın zilliyetliğini istemek için malın taşınır mal ise bu malın mutlaka dava sonucunda icra edilmesi gerekir.

Tapunun Tescili ve İptali

Tapu kaydının yapılmasından sonra değişen ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman iptal davası açma hakkınız bulunur. Ayrıca kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi yapılabilir.

Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık

Gayrimenkul hukukunun ilgilendiği konulardan bir tanesi de kat mülkiyeti sorunudur. Burada ana taşınmazın yönetilmesiyle ilgili çıkan uyuşmazlıklar ele alınır. Hukuki sonuç doğuran bir danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmak için kurul kararlarının iptali konularına bakılır.

İşgal Davası

İşgal ve tasarruf edilme sebepleri nedeniyle taşınmazın, işgalden hemen önceki haline geri döndürülmesi gerekir. 3. Kişiler tarafından işgal söz konusu olması durumunda gelir esas alınarak açılan bir tazminat davası da talep edilebilir.

Kiranın Tespiti

Kira sözleşmesi her durumda yapılır. Fakat taraflar arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu konuda ise uzman avukattan destek alabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar

İntifa, sükna, şufa gibi sınırlı hakların kurulması ve bunların aynı şekilde sona ermesi konusunda da işlem yapılabilir. Gayrimenkul hukuku hakkında yeterli ve detaylı bilgiye sahip avukattan destek alabilirsiniz.

Taşınmazlar üzerinde hakkın korunması için dava açma hakları konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. Sorununuzun temelini avukatınıza belirttiğiniz zaman sizlere yardımcı olabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Gayrimenkuller üzerinden en çok açılan davalardan bir tanesi ortaklığın giderilmesidir. Bu işlem izale-i şuur adıyla bilinir. Miras hukuku ile oldukça iç içe bir konu olması nedeniyle ortaklığın giderilmesi davası açılırken tüm detaylara göz atmak gerekir. Gayrimenkul kullanımına dair bu davalarda hiçbir mirasçının hakkının ihlal edilmemesi önemlidir.

Gayrimenkulün Kamulaştırılması

Gayrimenkulün kamulaştırılması sürecine dair birçok dava açılabiliyor. Bir ya da birden fazla kişiye ait olan gayrimenkulün devlet aracılığıyla kamu yararına kamulaştırılması olabilir. Bu alanda kişilerin kendi menfaatlerini korumak için avukat ile iş birliği yapmaları gerekir.

Şufa Davası

Şufa davası da bu hukuk kapsamında açılan davalardan bir tanesidir. Ön alım hakkı incelendiği zaman özellikle hak sahibinin malını üçüncü taraflara satmaya karar vermesi durumunda ortaya çıkar. İstenen koşulların yerine getirilmemesi veya yaşanan hukuksuzlukla alakalı dava açılabilir. Gerekli olan tüm önlemler sorunsuz şekilde hukuken hakkınızı savunacak avukat tarafından inceleme altına alınır.

Miras Hukuku ile İlgili Gayrimenkul Davaları

Miras hukuku ile gayrimenkul hukukunun doğru şekilde ele alınması gerekiyor. Kişilerin özellikle miras hukukundan kaynaklanan hakları ile tapu iptal davası sıklıkla görülebiliyor. Bir evin satışı esnasında mirasçılardan birinin kendi hakkına gasp edildiğini iddia etmesi durumunda gerekli olan hak koruması avukat tarafından ele alınır.

Dava açmak için bu konuda dilekçelerin hazırlanması ve delillerin sunulması önemli bir konudur. Muvazaalı satış da sürekli olarak kullanılan terimler arasındadır. Miras hukuku ve gayrimenkul avukatı ile olumlu dava sonuçları elde edebilirsiniz.

 

Call Now Button