Miras Hukuku - Bestami ÇINGI

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge ya da sözlü bir beyandır. Vasiyetname, resmi memur huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısıyla ya da koşulları varsa sözlü beyan yolu ile geçerli şekilde yapılmaktadır. Miras bırakan kişi, ölüme bağlı tasarruf ile bazı işlemler yapabilmektedir; Mirasçılar birini ya da bir kaçını mirasçılıktan çıkarabilmektedir, Mirasçı atanabilmektedir, Mirasçılardan birine ya da üçüncü bir kişiye belirli bir malını vasiyet edebilmektedir, Yükümlülükler ve koşullar koyabilir,…

Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Açılır?

Tapu üzerinden birden fazla kişinin hisse sahibi olduğu gayrimenkule paylı mülkiyet ya da hisseli gayrimenkul denmektedir. Paydaşlardan birinin ya da hepsinin kendi hissesini ayırmak istemesi halinde ortaklığın giderilmesi için dava açılmaktadır. İzale-i şüyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlara sahip oldukları hakları veren bir işlemdir. Yani davayı tek bir paydaş, diğer paydaşlara karşı açmış olsa bile dava sonucunda hak sahibi olunan hisseler oranın mülkiyet taksimi yapılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası, ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisini sona erdirerek ferdi mülkiyete, yani bireysel mülkiyete…

Devamını Oku

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir?

Reddi miras, kişinin kendine kalan mirası kendi isteği ile reddetmesi demektir. Bu işlem yalnızca mahkemeler tarafından yapılması halinde geçerlidir. Miras, külli halefiyet ilkesi gereği, ölüm gerçekleştiğinde tümüyle mirasçılara intikal etmektedir. Yani terekenin aktifi ve pasifi mirasçılara geçmektedir. Bu durumda mirasçı terekeyi hakları ve borçları ile devralmak zorunda kalmaktadır. Mirasın reddi, bu durumlarda kullanılmaktadır. Zarar görme ihtimali olan mirasçılara reddi miras hakkı tanınmaktadır. Buna göre mirasçı kişiler ölüm gerçekleştikten sonra 3 ay boyunca geçici mirasçı olarak sayılmaktadır. Eğer mirasçılar, 3 aylık ret…

Devamını Oku

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Mirasçılık belgesi, bir diğer adıyla veraset ilamı almak, miras bırakan kişinin ölümü sonrasında cenaze işlemleri gibi acele durumların ardından miras mallarının mirasçılar üzerine intikali için gerçekleştirilen bir işlemdir. Miras hakkının doğması için mirasçılık belgesinin alınması gerekmese de mirasçılık belgesinin alınması ile birlikte mirasçılar tarafından üçüncü kişiler nezdinde hak ve talepler ileri sürülecektir. Mirasçılık Belgesi Neden Alınır? Miras hukukuna göre ölenin yani miras bırakan kişinin mirasçıları, murisin ölüm olayı ile beraber miras malları üzerinde miras hükümlerine göre belirlenecek paylar ile mülkiyet hakkı…

Devamını Oku

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras avukatı, miras hukukundan doğan tüm dava ve çekişmelerin yargı işleri hakkında hukuki hizmet sağlayan bir vekildir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras hukuku hükümleri düzenlenmektedir. Bu hükümler ile kişilerin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve mirasçılar arasında paylaşımı düzenlenmektedir. Bu huşular ile meydana gelen uyuşmazlıklar, miras davası niteliği taşımaktadır ve bu durumlara miras avukatı bakmaktadır. Miras hukuku alanında uzmanlaşan ve söz konusu miras davalarındaki çekişmesiz yargı işlerinde avukatlık hizmeti veren kişilere miras avukatı denmektedir. Mirasa Hangi Avukat Bakmaktadır? Türk Barolar Birliği’ne…

Devamını Oku

Gaziantep Miras Avukatı

Gaziantep Miras Avukatı: Miras Hukuku ve Hukuki Destek Miras hukuku, kişiler öldüğünde ya da gaiplik durumuna geldiğinde, bu kişilere ait malvarlığının nasıl dağılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bir kişi hayatını kaybettiğinde, geride kalan malvarlığı mirasçılara bölüştürülmektedir. Miras hukuku, bu intikal sürecini ve mirasçıların haklarını belirleyen hukuki bir süreçtir. Miras Hukukunun Önemi Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sonra ermeyen hak ve borçlarla ilgili olan hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Mülkiyetin ölüm ile sonlandığı durumlarda miras hukukuna gerek duyulmamaktadır. Miras…

Devamını Oku

Call Now Button