İş Hukuku - Bestami ÇINGI

Kıdem Tazminatı Nedir?

Türkiye’de kıdem tazminatı,  çalışma hayatında işçilere tanınan bir hak olarak öne çıkar. İşçinin aynı işyerinde belirli bir süre çalışmasının ardından işten ayrılması durumunda ödenen bir tazminatı ifade eder. Genellikle işçinin brüt ücreti ve çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanan bu ödeme, işçinin işyerine olan bağlılığını ve uzun vadeli hizmetini ödüllendirme amacını taşır. Kıdem tazminatı, işçinin istifa etmesi, emeklilik, işyerindeki değişiklikler veya işveren tarafından işten çıkarılması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Türkiye'de bu hak, İş Kanunu'nda belirtilen kriterlere göre uygulanır. İşçilerin güvence altına…

Devamını Oku

İş Kazası Nedir?

Bir çalışanın işyerinde veya işle ilgili olarak karşılaştığı bir olay sonucunda bedensel veya ruhsal bir zarar görmesi durumunu İş kazası denir. Bu tür kazalar, işçi sağlığı ve güvenliği konularında önemli sorunlara yol açabilir ve hukuki açıdan bir dizi hak ihlali oluşturabilir. İş kazaları, genellikle işyerinde meydana gelen olaylarla sınırlı olmayıp, işle ilgili seyahatler, toplantılar veya diğer iş etkinlikleri sırasında da ortaya çıkabilir. İş kazalarının geniş bir yelpazede ortaya çıkma riski vardır. Düşme, yaralanma, kimyasal maruziyet, yangın gibi çeşitli olaylar iş kazalarına…

Devamını Oku

Gözaltına Alınma Veya Tutuklanma Durumunda İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Çok çeşitli sebepler yüzünden kişiler şu an hukuki süreç içerisine girebilir. Bununla beraber kişiler bir yandan çalışırken bir yandan tamamen işiyle alakasız olarak farklı bir sebepten dolayı da tutuklanabilir. Bu gibi durumlarda çalıştığı iş yerinden kıdem ya da ihbar tazminatının alıp alınmayacağını pek çok kişi tarafından merak edilir. Gaziantep işçi kıdem tazminatı konuları için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda sizlere detaylı bir şekilde bilgi verebilirim. Tutuklanan İşçinin İşten Çıkartılması İş Kanunu’na bakıldığı zaman işçinin tamamen işten çıkarılması belli koşullara göre yapılır. Bir…

Devamını Oku

İşe İade Davaları: Haklarınızı Korumanın Yolu

İşçi hakları özellikle işçi giderlerinin çok artmasıyla gündemde olan konular arasında yer alır. İşverenler bazı durumlarda işçilerin hakkını vermez ya da süreci uzatır. Bu gibi durumlarda işe iade davaları açılır. Gaziantep işe iade davaları için sizlere yardımcı olabilirim. Tüm haklarınızı alarak maddi ve manevi olarak tatmin olabilirsiniz. İşe İade Davası Nedir? İş Kanunu kapsamında işe iade davaları da işçi haklarından biri olduğu söylenebilir. İş kanunu maddesine bakıldığı zaman iş sözleşmesinin fes edilmesi herhangi bir fesih bildirimine sebep gösterilmediği zaman ya da gösterilen…

Devamını Oku

Meslek Hastalığı Nedir?

Bir kişinin belirli bir meslek veya iş koluyla ilişkilendirilen zararlı etkenlere maruz kalmasının ardından gelişen sağlık sorunlarına meslek hastalığı denir. Bu sorunlar, genellikle işyerindeki belirli risk faktörleriyle ilişkilidir ve zaman içinde ortaya çıkabilir. Meslek hastalıkları, çalışanların uzun süreli maruziyeti sonucunda ortaya çıkabilir ve genellikle belirli bir meslek grubunda daha sık görülür. Bu hastalıklar, kimyasal maddelere, tozlara, radyasyona, gürültüye veya diğer çevresel etkenlere maruz kalan kişilerde ortaya çıkabilir. Endüstriyel sektörde çalışanlar, çeşitli kimyasallarla temas etme veya gürültülü ortamlarda çalışma nedeniyle meslek hastalığı…

Devamını Oku

İş Hukuku Avukatı

İşveren ile işçi arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken avukat alanı iş hukuku avukatı olarak bilinir. İş hukuku alanında çalışan ve bu alana yönelik olarak kendini geliştirmiş olan avukatlarla çalışmak kişinin davasını çok daha hızlı bir şekilde kazanmasına yardımcı olur. İş hukuku işveren ve işçi arasında yaşanan ilişkilerin düzenlenmesi adına yapılır. İş ücretleri, çalışma saatleri, toplu işten çıkarılma davaları, toplu iş sözleşmeleri, sendikaların bağlı olduğu topluluklar gibi çok geniş kapsamlı bir alanı olduğu söylenebilir. İş hukuku avukatı olan kişiler yasa çerçevesi…

Devamını Oku

İhbar Tazminatı Nedir?

İş hukukunda önemli bir konsept olarak karşımıza çıkan İhbar tazminatı,  İşveren ve işçi arasındaki ilişkide, iş sözleşmesinin taraflarından birinin, genellikle işverenin, bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini sonlandırması durumunda devreye giren bir haktır. Bu tazminat, işçinin belirli bir süre öncesinden haberdar edilmeksizin işten çıkartılması durumunda işçiye ödenen bir tür tazminattır ve işçinin ekonomik güvencesini sağlamayı amaçlar. İhbar tazminatı, iş hukukunda kilit bir konsept olup, işveren ve işçi arasındaki dengeyi korumayı amaçlar. İş ilişkisinde, özellikle işverenin bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini sonlandırması durumunda…

Devamını Oku

Ücretsiz İzine Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Ücretsiz izin, işçinin işverenin onayı ile belirli bir süreliğine maaş almadan izinli sayılması durumunu ifade eder. Ücretsiz izine çıkarılan işçinin hakları nelerdir, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin hakları, Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen yasalara tabidir. İşçi, kişisel sebepler, sağlık sorunları veya işverenin ekonomik zorlukları gibi nedenlerle ücretsiz izne çıkabilir. Ücretsiz izin uygulaması, işçinin rızası olmadan işveren tarafından zorla uygulanamaz. İş Kanunu işverenin talebi üzerine işçi ücretsiz izne çıkarıldığında, işçi bazı temel haklara sahiptir. İlk olarak, işçi, ücretsiz izin süresince işyeri sağlık biriminden sağlık…

Devamını Oku

Call Now Button