Boşanmada Velayet - Bestami ÇINGI

Boşanma davası çocukları olan eşler için daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Hukuki açıdan çocuk durumunun üstünlüğüne göre velayet davası süreci belirlenecektir.

Gaziantep boşanma avukatı olarak velayet davası için gereken tüm öneri ve takip süreçlerinize yardım ediyorum. Velayet değişimi, dava açma süreci, mahkeme katılımı gibi konularda merak ettiğiniz her soruyu tarafıma iletebilirsiniz.

Boşanma Davasında Velayet Nedir?

 

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında velayet, çocuğun kiminle kalacağının belirlenmesidir. Anlaşmalı boşanma davasında çocuk kimin tarafında kalacaksa karara varılmış olur. Çekişmeli boşanma davasında ise çocuğun kiminle kalacağına yasalar ve hakim karar verecektir.

Şayet anne baba evli değilse ve çocuğun kimde kalacağı belirsizse, konuya dair yeni bir dava süreci gündeme gelebilir. Örneğin çocuk 3 yaşına kadar anne yanında kalmalıdır.

3-7 Yaş Velayet Davası

 

Boşanma davası sürecinde çocuk şayet 3-7 yaş aralığındaysa anne bakımına daha az ihtiyaç duyabilir. Anne bakımı yapamayacak durumdaysa, nadiren babaya velayet verilecektir. Annenin sağlık sorunlarının olması, çocuğa bakmaktan aciz durumda olması, çocuğa zarar verebilecek durumunun tespiti vs. bu kapsamdadır.

6-12 Yaş Velayet Davası

 

Çocuk okul çağı dönemindeyken, anne babanın maddi koşulları daha da önem kazanacaktır. Hakim, Gaziantep velayet davası sürüyorken, hangi tarafın çocuk beklentisine daha iyi yanıt verdiğine bakabilir. Bu yaş grubunda genellikle pedagog ile çocuk fikrine başvurulması da sıkça görülebilir. Maddi olanakları iyi olmayan tarafı istemesi halinde hakim ayrıca bir değerlendirme ve kanıt yoluna başvurabilir.

12 Yaş Üzeri Velayet Davası

 

Yaşı 12 ve üzeri olan çocuklar, kendi başlarına karar vermeye başlayacaktır. Hakim genellikle çocuklara anne veya babasından hangisinde kalmak istediğini sorar. Çocuk karar verirken anne babası tarafından baskıya maruz kalmamalıdır.

Velayet Davasında Ortaklık

 

Çocuk velayet davası devam ederken ortak velayet kararı alınabilmektedir. Boşanmalarda tarafların anlaşması halinde çocuk bakımı ortak şekilde gerçekleşebilir. Evliliği devam eden anne babalar, ortak karar almaları durumunda boşanınca da bu durumu sürdürebilecektir. Çocukları daha az yıpratan ve anne babaları destekleyen bu karar giderek daha çok kişi tarafından seçilmektedir.

Anne baba arasında velayet konusunda bir çekişme olmadığı anlaşılırsa, mahkeme ortak velayeti kabul edebilir. Çocuk durumunun üstünlüğü kapsamında karar alınacaktır.

Anne Babadan Birinin Ölmesi Durumu

 

Mahkeme velayet davası konusunda karar alırken, anne veya babadan birinin ölmesiyle karşılaşırsa, yaşayan taraf velayeti alacaktır. Sağ kalan taraf, çocuk bakmak konusunda sorun yaşayacağını söylüyorsa, çocuk durumu da dikkate alınarak, çeşitli kurumlardan yararlanılabilir. Örneğin anne öldüyse ve baba bakacak durumda değilse, Çocuk Esirgeme Kurumu devreye girebilmektedir.

Hakim Velayet Vermeden Önce Ne Yapar?

 

Hakimler, mahkeme sürecinde velayeti kime vereceklerine karar verirken bazı araştırmalar yapabilir. Çocukla görüşme esnasında hangi tarafı daha çok istediğini öğrenebilir. Çocuk gelişimini engelleyen durumları kontrol etmek diğer bir kriterdir.

Çocuk yaşama devam edeceği yeri istiyor mu sorusu en önemli konulardan biridir. Boşanma nedeniyle de paralel olarak değerlendirme yapılabilmektedir.  Örneğin velayeti alan taraf, çocuk güvenliğini sağlamakta zorlanıyorsa, diğer tarafla yaşamaya devam edebilir. Şayet her iki taraf da çocuk hayatını riske atıyorsa, daha farklı bir çözüm bulunabilir.

Boşanmada Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Henüz boşanmamış veya boşanmak isteyen aileler, velayet davası nasıl açılır sorusunu da sıkça sormaktadır. Velayetin kimde olacağı konusunda başlayacak dava süreci için bir dilekçe yazılması gerekir.

Mahkemeden dilekçe verildiğinde, yasal olarak velayet alma talepleri devreye girmiş olur. Bulunduğunuz yerde aile mahkemesi varsa oraya, yoksa asliye hukuk birimine başvurmalısınız. Başvurunuz yapıldığında, mahkeme pedagog değerlendirmesi aşamasına geçecektir. Anne ve baba her iki taraf da velayet için değerlendirmeye tabi tutulur. Pedagog veya sosyal hizmetler çalışanı, çocuk ve anne baba arasındaki durumu inceleyecektir.

Ev ortam değerlendirmesi yapılan ailelerde gereken raporlar dilekçe ardından hazırlanabilir. Tüm bu süreçler resmi açıdan geçerliliği olan velayet süreçleridir. Velayet almak isteyen anne ve baba, neden bunu istediğini belirten bir savunma da hazırlamalıdır. Savunma hazırlarken avukatınız olarak gereken yardımları sağlamaktayım. Avukatla beraber hazırlanan savunma daha etkili sonuçlar verebilir.

Yazılı savunmaya rağmen bazen çocuklar kendi kararlarını vermek isteyebilir. Mahkemede çocuk istediği tarafı seçeceği için kararı da etkileyecektir.

Velayetin Değiştirilmesi Nasıl Olur?

 

Velayetin değiştirilmesi, Türk Medeni Kanunu 183’üncü maddesi kapsamında ele alınmaktadır. Bazı şartlar yerine getirilmişse, velayetin değiştirilmesi durumu da söz konusu olacaktır. Bu şartlardan ilki, boşanan anne babanın yeniden evlenmesidir. İkinci olarak boşanan velayet sahibi, başka bir yere gitmişse, velayet değişimi olacaktır.

Velayeti kendisinde olan anne veya baba, hapse girmişse, bağımlılık tedavisi görüyorsa, bitkisel yaşam sürüyorsa değişim olabilir. Velayet değişiminde genellikle zorunlu haller dikkate alınmaktadır. Bu durumlarda temel olarak alınan kriter, çocuğun üstün yarar durumunun zedelenmesidir.

Gündeme gelen değişiklikler nedeniyle çocuk durumdan kötü etkilenebileceği için avantajı sürdürme amacı vardır. Velayeti değiştirmek isteyen eşin, bulundukları yerdeki aile mahkemesine başvurması akabinde boşanma davası velayet süreci değişikliğe uğrayacaktır.

Yorum Yaz

Call Now Button