Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat - Bestami ÇINGI

Boşanma aşamasında olan eşler için maddi ve manevi tazminat önemli konular arasındadır. Tazminat davası açmak istediğinizde avukatınız olarak yardımcı olmaktayım.

Boşanma avukatı Gaziantep ofisimizde tazminat davası konusunda soruları size özel şekilde yanıtlamaktayız. Danışanları uzmanlıkla yönlendiriyor ve yasal açıdan en doğru prosedürleri uygulamaya koyuyoruz.

Neden Tazminat Davası Açılır?

Tazminat davası, birtakım menfaatlerin zarar görmesi akabinde gündeme gelen dava kategorisidir. Kendi içerisinde maddi ve manevi tazminat davası şeklinde çeşitlenebilir. Maddi ve manevi tazminat davalarında maddi çıkarlar veya manevi konular zarara uğrayarak mahkemeye taşınabilir. Her dava türünde olduğu gibi gerekli belge ve evraklar hazırlanarak zararı karşılayan durumlara bakılır.

Manevi Tazminat Davası Kapsamı & Şartları

Manevi tazminat davası genellikle yaşanan yıpranmalarla alakalıdır. Boşanmaya neden olan şiddet davranışları, hakaret içeren sözler vs. manevi tazminat talebiyle sonlanabilir. Manevi tazminat davasının açılabilmesi için tarafların kişilik haklarının zedelenmesi gibi şartlar aranabilir. Kusurlu olarak görülen taraf manevi tazminat ödemekle yükümlü olur ve belirtilen miktarda manevi tazminat ödemesi yapar.

Mahkemede karar verilirken belirli şartlar olursa manevi tazminat davası gündeme gelir. Boşanma kararı alınmış olması en önemli koşullardandır. Ayrıca resmi olarak manevi tazminat talebinin gerçekleşmesi gerekir. Taraflardan biri manevi tazminat ödeyecekse, davada kusurlu olan taraf olmalıdır.

Boşanmada kusurlu olmayan taraf manevi tazminatı ödemeyecektir. Bir taraftan diğerinin baskın olması ile hakim daha net karar verebilecektir. Talepte bulunan taraf, olaylara bağlı olarak kişilik hakları yönünden zedelenmiş durumda olmalıdır. Mahkemeden talep edilen zarar bedeli için gereken durumlarda olaylara şahit de bulunmalıdır.

Boşanma kararı alırken kişilik hakları ve boşanma arasında bağ olması manevi tazminat açısından önemlidir. Boşanma nedeni olarak zedelenen kişilik hakları olmadığında açılan tazminat davasının geçerliliği şüphe içerebilir. Mahkeme tarafından tazminat davası kapsamı meşru olarak geçerli bir hale gelmeli ve ardından süreç netleşmelidir.

Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Manevi tazminat davası açıldığında ödenmesi planlanan miktarı birçok etken belirleyebilir. Sosyal ve ekonomik koşullara ek olarak, saldırı düzeyi ve etki derecesi gibi faktörler devreye girecektir. Söz konusu zarar ne kadar fazla ise mahkeme kararına göre ödenecek miktar da paralel şekilde artabilir.

Manevi tazminatı miktarı belirlendikten sonra tek seferde ödemesi yapılması gerekmektedir. Mahkeme tarafından verilen karara göre toplu olarak ödeme sağlanır. Bazı durumlarda faiz kararı da alınabilir.

Maddi Tazminat Davası Kapsamı & Şartları

Evliliği sonlanmış eşlerin en sık başvurduğu tazminat davalarından biri maddi tazminat davasıdır. Tazminat davasını maddi açıdan oluşan zarara göre değerlendiren mahkeme, taraflardan birine maddi bedel ödeme kararı alabilir. Genel tazminat davası kararlarıyla beraber maddi tazminat davasının geçerli olabilmesi için bazı koşullar dikkate alınmaktadır.

Mahkemenin boşanma davası kararı vermiş olması şartı maddi tazminatın en önemli şartlarındandır.  Evlilik boşanmayla sonlanmalı veya boşanma davasıyla beraber maddi tazminat davası açılmış olmalıdır. Şayet mahkeme boşanma davasını reddetmişse tazminat davasını açmak mümkün olmayacaktır. Boşanma bir anlamda zararı meşrulaştıran bir durumdur.

Taleplerdeki duruma bakıldığında, maddi tazminatı isteyen tarafın daha az kusurlu olması koşulu vardır.  Tamamen kusursuz veya daha az kusurlu ise maddi tazminata başvuru yapabilir. Durumun başka bir anlamı, daha çok kusurlu olan eşin maddi bir talepte bulunamayacağıdır. Şayet kusur eşit görüldüyse, maddi tazminata karar verilmeyecektir.

Zarar açısından bakıldığında maddi tazminat talebinde bulunan tarafın zararının tespiti sağlanacaktır. Oluşan zararın gerekçe ve belgeli bir şekilde mahkemeye sunuluyor olması gerekir. Ardından mahkeme bu konuda karar vererek tazminat konusunda sonuca varacaktır.

Boşanma nedenli istenen maddi tazminat koşulu eşlerin her ikisini de yakından ilgilendirir. Mahkemenin tazminat davasını kabul edebilmesi için, taraflardan birinin boşanmaya bağlı maddi zarara uğraması şartı aranır. Şayet boşanma harici bir zarar ve tazminat istemi varsa, bu durum aile mahkemesi değil başka bir mahkemenin alanı olacaktır.

Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

Maddi tazminatın miktarı konusunda Gaziantep boşanma avukatı başvurunuzu beklemekteyiz. Kişiye ve duruma göre tazminat değerlendirmesi yaparak sürece destek oluyoruz. Maddi tazminatı belirleyen kriterlerde sosyal durumlar ekonomik düzey önceliklidir. Para alım gücü, kusur derecesi değerlendirmesi, hakkaniyet kriterleri vs. önemli belirleyicilerdir.

Tazminat davası açan tarafın ekonomik gelir düzeyleri farklı olabileceği için gelire göre bir sonuç alınacaktır. Mahkeme tarafından verilecek kararda tazminatı ödeyemeyecek durumdaki taraf için ek kararlar da alınabilir. Örneğin toplu ve tek seferde ödeme olamayacaksa, aylık ödemeye dönüştürülebilir.

Taraflar Birbirini Affediyorsa Tazminat Davası Nasıl Devam Eder?

Boşanma davasında olaylardan bazıları veya hepsini affetme durumlarında mahkeme yeni kararlar alabilecektir. Şayet bazı olaylar affediliyorsa, kusur derecesinde farklar oluşabilecektir. Bu gibi hallerde en sağlıklı değerlendirme boşanma avukatı ile beraber hareket etmek olacaktır. Karmaşık görünen kusur dereceleri ve olası dava sonuçları hakkında güvenle destek olmaktayım.

Bulunduğunuz yerdeki aile mahkemelerine başvurmadan önce avukat ofisimizden destek alabilirsiniz.  Gaziantep maddi tazminat davası ve daha pek çok konuda sizlerle beraber hareket etmeyi istemekteyiz.

Yorum Yaz

Call Now Button