Boşanma Prosedürleri: Evlilik Birliğinin Hukuki Sonlandırılması - Bestami ÇINGI

Boşanma Prosedürleri: Evlilik Birliğinin Hukuki Sonlandırılması

Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının artmasıyla beraber boşanma davasının nasıl açılacağı ve hukuki olarak sonlandırılmasını nasıl olacağı sıkça merak edilen konular arasında yer almıştır. Boşanma davası açmak isteyen kişilerin ilk olarak bir boşanma talebi dilekçesi hazırlaması gerekir. Bunu bir avukattan yardım alarak hazırlamak boşanmak isteyen kişinin lehine olan bir durum olduğu da söylenebilir. Çünkü herhangi bir yanlış kelime ya da cümle bile o kişinin aleyhine gelişebilen bir dava sürecini ortaya çıkarabilir.

Hazırlanmış olan bu boşanma talebi dava dilekçesi ile beraber adliyede bulunan büroya müracaat edilmeli, gerekli olan giderlerin ve harç ödemelerinin yapılması gerekir. Boşanma davaları genel olarak tarafların avukatları ile beraber açılabilir. Bu anlamda Aile Hukuku açısından deneyimli olan boşanma dava avukatı ile açmak telafisi güç kayıpları yaşamamak için oldukça önemlidir. Sizler de Gaziantep boşanma davaları için benimle iletişime geçerseniz telafisi olmayan bir boşanma süreci yaşamazsınız.

Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin henüz hayattayken daha önceden yapmış oldukları evlilik birliğinizi sonlandıran normal hal boşanma olarak bilinir. Türk Medeni Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan sebeplere dayanarak kişilerden birinin dava açmasıyla evlilik mahkeme karşısında ve hakim kararıyla son verilebilir. Bu dava çeşidine ise boşanma davası denir. Boşanmaya neden olan belirli sebepler vardır. Bu sebepler de tamamen Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan sebeplere dayanarak düzenlenmiştir.

Eşlerin hayatta iken evlilik birliğini sonlandıran normal hal boşanmadır. Bu itibarla boşanmayı, karı ve koca sağken, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir sebebe dayanarak, taraflardan birinin açacağı dava neticesinde evliliğe hakim kararıyla son verilmesi şeklinde ifade edebiliriz. Boşanma için açılan davaya ise boşanma davası denir. Türk Medeni Kanunu’nun 161 ila 166’ıncı maddeleri arasında yer alan boşanma sebeplerine bağlı olarak boşanma işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Boşanma davası açabilmek için hazırlanması gereken belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi ve boşanma talepli dava dilekçesidir. Dava, boşanma davası avukatı tarafından takip edilir. Bu süreçte avukat için bir vekaletname de gerekir. Boşanma davası için gerçekli olan belgeler arasında eklenebilir. Aynı zamanda başvuru yaptıktan sonra harçlar da ödenmeli ve bunun makbuzu da belgeler arasında eklenmelidir.

Boşanma Davası Aşamaları

Boşanmak isteyen çiftlerin bu süreç içerisinde bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Açılacak olan boşanma davası aşamaları şu şekilde sıralanır;

  • Dava Dilekçesinin Hazırlanması
  • Görev ve Yetki Sahibi Olan Bir Mahkemeye Başvurulması
  • Yargılama Safhası
  • Dilekçeler Aşaması
  • Duruşma Aşaması
  • Karar Aşaması
  • Temyiz Safhası
  • Kararın Kesinleşmesi

 

Boşanma Davası Sonrası Ne Olur?

Boşanma davası gerçekleştirildikten sonra mahkeme bir yargılama sürecine girer. Buna yönelik olarak bir karara varır. Bu kararda mahkeme ayrılığa karar verebilir, davayı reddedebilir ya da davayı kabul edebilir. Aynı zamanda karar sonrasında bir temyiz aşaması da görülebilir.

Davanın Kabul Edilmesi

Davacı, neden dava açtığını ispat ederse bu durumda davacının davası mahkeme tarafından kabul edilir. Bu süreçte mahkeme; maddi ve manevi tazminat, velayet, nafaka gibi diğer hususlara da karar verir. Gaziantep boşanma davası için davanın en kısa sürede kabul edilebilmesi için sizlere yardımcı olabilirim.

Davasının Reddedilmesi

Boşanma davası sürecinde mahkeme uygun bulmazsa davacının açmış olduğu davayı reddedebilir. Bu durumda davacı davasını ispat edememiş olur. Ret kararı verildiği zaman çocuk velayeti, çocuklara dair nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi diğer hususlara da buna bağlı olarak bir karar verilir. Çiftler bir süre daha evli kalma durumunda kalırlar. Bu süreç içerisinde yeniden barışma ve boşanmaktan vazgeçme gibi durumlar da söz konusu olabilir.

Ayrılık Kararı Verilmesi

Mahkeme iki tarafın arasında bir ortak hayatın yeniden tesis edeceği açısından bir kanaate varırsa eğer boşanmak yerine bir süre ayrılmalarına da karar verebilir. Bu gibi bir olasılıkta ayrılığa yönelik olarak belli hükümler de oluşabilir. Taraflar arasında gerçekleşecek olan bu ayrılığın süresi belirlenir. Taraflar arasında yaşanacak olan bu ayrılık süresi genel anlamda 1 yıldan az ve 3 yıldan fazla olamaz. Taraflar bu süre içerisinde ayrı kalabilir.

Mahkeme tarafından belirlenmiş olan bu ayrılık süreci, hakim tarafından ayrılığın kesinleşme kararından sonra işlenmeye başlar. Çiftler hakkında herhangi bir ayrılık kararının hükmedilmesi ile evlilik sebebiyle doğan hak ve sorumlulukların sona ermesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaz. Bu durumda ayrılığa karar verilse de taraflar hala evli oldukları için evlilik adına hak ve sorumluluklara sahiptir. Bu süre içerisinde yine evlilik sorumluluklarını yerine getirme durumundadırlar.

Ayrılık sürecinde olan evli çift, bu düre içerisinde yeniden bir araya gelemezler ve ortak hayat kuramazlarsa eğer taraflardan biri yeniden mahkemeye başvurabilir ve boşanma davası açabilir. Sizler de Gaziantep boşanma davası için ve tüm haklarınızı alabilmek için benimle iletişim numaralarımız üzerinden kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button