Boşanma Davası - Bestami ÇINGI

Dünya üzerinde neredeyse en fazla açılan davalardan birisi boşanma davası olduğu söylenebilir. Boşanma genel anlamda evlenen çiftin evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla dava yoluyla ve eşlerin katılımını gerektiren gerçekleştirilen bir hukuki işlemdir. Mahkemeler dışında meydana gelmiş olan boşanmalar hukuken bağlayıcı değildir. Boşanma işlemi eşlerden ikisinin ya da herhangi birinin başvurusuyla gerçekleşir. Bir başkasının boşanma talep etmesi mümkün değildir. Sizler de kolay bir şekilde boşanma davasını gerçekleştirmek isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Nedir?

Daha önceden resmi olarak evlenmiş olan kişilerin belirli sebeplerden dolayı ve bu sebeplerin boşanma sebeplerinden en az birini karşılamasından dolayı açılan davalardır. Boşanma sebepleri Türk medeni kanunu içerisinde yer almaktadır. Boşanma davası ancak Türk medeni kanunu içerisinde yer alan kanunlara ve sebeplere göre dayandırılabilir. Bu sebeplere sağlayan boşanma ancak dava şeklinde ve bir mahkeme tarafından yerine getirilebilir. Aksi takdirde eşlerin kendi aralarında ayrılmaları ya da boşanmaları herhangi bir şekilde resmi boşanma olarak sayılmaz. Hala kağıt üzerinde evli sayılırlar ve gerekli olan diğer işlemlerde buna göre değerlendirilir.

Boşanma Davası Şartları

Evlilik birliği içerisinde olan kişilerin sahip olduğu haklardan biri boşanma davası açma hakkıdır. Boşanma davası hakkı aslında bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğinde olduğu söylenebilir. Bozucu yenilik doğuran diğer haklardan farkı olarak bakılacaksa sadece dava yoluyla kullanılabilir. Yani tamamen ve geçerli olabilecek bir boşanmadan bahsedilebilmesi için bir boşanma davasının açılması gerekir. Boşanma davası hukuk sürecine girer ve hakim tarafından boşanma kararı verilir.

Boşanma davası açmak için gerekli şartlar Türk Medeni Kanunu’na göre dört haklı başlık altında toplanmıştır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Geçerli bir evliliğin kurulmuş olması ve dava açma sırasında bu evliliğin hala devam ediyor olması gerekir.
 • Eşlerin hayatta olması gerekir.
 • Eşlerden birinin boşanma davasını açmış olması gerekir.
 • Kanunda düzenlenmiş olan boşanma sebeplerin geçerli olması gerekir. Gaziantep boşanma davası için iletişim numaraları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası İçin Geçerli Sebepler Nelerdir?

Geçerli bir boşanma davasının açılabilmesi için talep edilen kanunda geçerli olan yazılı sebeplerden herhangi birine dayanması gerekir. Türk Ceza Kanunu’nda boşanma sebepleri m.161- 166 arasında toplam 6 maddede düzenlenmiş ve buna yönelik olarak 10 adet boşanma sebebi öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’na göre boşanma sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Zina,
 • Karşı tarafın hayatına kast etmek, pek kötü muamele etmek ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak
 • Haysiyetsiz hayat sürme ve karşı tarafı küçük düşürücü suç işleme,
 • Terk etmek,
 • Akıl hastalığı yaşamak,
 • Evlilik birliğinin yaşananlardan dolayı temelinden sarsılması,
 • Eşlerin boşanma konusunda birbirleriyle anlaşması ya da eylemli ayrılık nedeniyle boşanmalarıdır.

Boşanma Davası İçin Hangi Kanun Geçerlidir?

Boşanma davaları için daha çok 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) göz önünde bulundurulur. Aynı zamanda Hukuk Mahkemeleri Kanunu’yla belirlenmiş olan usul kurallar da boşanma davasında bir bağlayıcı özellikte olmalıdır. Bazı boşanma davası sebepleri ise Türk Ceza Hukuku alanında uygulama bulabilir. Sizler de hangi alanda başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız zaman kaybetmeden benimle iletişime geçebilir ve en kısa zamanda dilediğiniz boşanma davasını kazanabilirsiniz.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Gerçekleşir?

Boşanma davası evlilik birliğini sayladığı için aile mahkemesinin görev alanı içerisinde sayılır. Bu sebeple boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’na bakıldığında Aile Hukuku’na ilişkin bir kısımda yer almaktadır. Aile mahkemeleri aslında özel mahkemeler olarak geçer. Bu anlamda boşanmayla ilgili olabilecek boşanma davalarında mahkeme hangi ihtilaf varsa buna yönelik olarak her türlü davayı görme yetkisine sahiptir. Gaziantep boşanma davası için iletişim numaralarından benimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası Açıp Barışanlar Olur Mu?

Çiftler boşanma davasını açtıktan sonra kendi aralarında anlaşıp yeniden barışmak isteyebilir. Hatta aralarında boşanma davası tamamen biten ve daha sonradan barıştıkları için yeniden evlenen çiftler bile mevcuttur. Bu nedenle aslında yaşanan boşanma davasının en az zararla bitirilmesi oldukça önemlidir. Eğer barışmazlarsa eşler uzun dönem boyunca çocukları için sürekli olarak iletişimde olmalıdır. Çocuğun psikolojisi ve büyümesi açısından aile arasında barışçıl bir iletişimin olması gerekir. Bu nedenle ılımlı bir boşanma her iki taraf için ve çocuk için oldukça önemlidir.

Boş Ol Demek Suretiyle Boşanma Tamamen Gerçekleşir Mi?

Pek çok kişinin başvurduğu yöntemlerden biri olan 3 kere ‘boş o’ tabirini kullanarak eşlerinden boşanmış olma durumu aslında hukuken mümkün değildir. Boşanma davası dışında herhangi bir şekilde gerçekleşen boşanmaların hukuken bir bağlayıcılığı yoktur. Boşanma davasının kağıt üzerinde tamamen bitebilmesi için mutlaka bir dava ve mahkeme gerekli olur. Boşanma davası açılmadığı sürece eşler arasında bir mal paylaşımı yapılması da mümkün değildir. Tamamen bir boşanma gerçekleştirmek için ve eşlerin aralarında mal paylaşımı yapabilmeleri için mutlaka bir boşanma davası açmaları gerekir. Sizler de Gaziantep boşanma davaları için iletişim numaraları üzerinden benimle iletişime geçerseniz dilediğiniz gibi bir sava süreci geçirebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button