Boşanma Avukatı - Bestami ÇINGI

Davalar için yapılabilecek her türlü hukuki işlemin takibini avukatlar yapar. Boşanma davalarında da aynı şekilde boşanma avukatı, müvekkil ile avukat arasında bir vekalet sözleşmesi oluşturur. Buna yönelik olarak avukat iş takibini en başından beri özenli ve dikkatli bir şekilde yapacaktır. Bu sözleşme türü aslında her şeyden önce avukat ile müvekkil arasında bir güven ilişkisi oluşturur. Her iki tarafın da güven sarsıcı davranışlardan tamamen kaçınması ve oldukça sağlıklı bir ilişki ilerletmeleri amaçlanır.

Avukatların görevleri buna yönelik olarak öğrenmiş oldukları hususları açığa çıkarmaları aslında yasaktır. Bu sebeple boşanma davası sırasında avukat müvekkilinin anlattığı her şeyi tamamen gizli tutmak zorundadır. Aynı zamanda evlilik birliğinde yaşanan özel hususlar tanıkların huzurunda ya da mahkeme salonunda tartışılmasına engellemeyecektir. Avukat ister davalı vekili olsun ister davacı olsun her türlü dava müvekkilinin tamamen menfaatine en uygun şekilde sonuçlandırmalıdır. Gaziantep boşanma avukatı arıyorsanız sizlere yardımcı olabilirim.

Boşanma Avukatının Görev ve Sorumluluğu

Boşanma avukatları herhangi bir davadan önce yapacağı dava hazırlıklarını en iyi şekilde düzenlemiş olur. Önüne gelen olguları en iyi şekilde değerlendirerek bir boşanma davası açmaya yeterli olup olmadığını tespit eder. Kendisine anlatılmış olan olaylar sonucunda boşanma sebeplerinin boşanma için tespitini de de detaylı bir şekilde araştırarak vekiline sunar. Genel anlamda boşanma için gerekli olan sebepler o vekilde var mı yok mu diye ispat araştırmasına da girer.

Eşlerden herhangi birinin akıl sağlığı hastası olup olmadığı, eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak oldukları konuda sürekli terk ettiği, yine eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürüp sürmediği detaylı bir şekilde araştırılır. Aynı zamanda şiddet, hayata kast etme, onur kırıcı davranışlarda bulunma, kötü muamele, küçük düşürücü suç işleme ya da evlilik birliğinin tamamen çekilmez bir şekilde temelinden sarsılması da boşanma avukatı tarafından detaylıca araştırılır. Boşanma sebebinin doğru tespiti oldukça önemlidir. Çünkü hakim davacının boşanma sebebini inceler ve davayı da buna yönelik olarak götürür. Bu sebeple davanın hazırlık süreci boşanma avukatı için oldukça önemlidir.

Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar?

Avukat boşanma sebeplerini detaylı bir şekilde tespit ettikten sonra bir dava dilekçesi hazırlar. Buna yönelik olarak taraflardan birbirine karşı olan talepleri de belirlenmelidir. Bu talepler müvekkille avukat arasında yapılacak ayrıntılı görüşmede netleştirilir. Müvekkil avukat tarafından tamamen dinlendikten sonra talepleri ve sebepleri tespit eder. Buna yönelik olarak bir dava dilekçesi oluşturmaktadır. Boşanma avukatı dava dilekçesini müvekkilinin talep ettiği sonucu elde etmeye elverişli olup olmadığını detaylı inceler. Eğer elverişli ise bu durumda dava dosyasına hazırlar. ,

Dava dosyası içerisinde yeterli sayıda dilekçe bulunmalıdır. Bu dilekçeler aynı zamanda delillerle güçlendirilmelidir. Bu sayede davayı kazanma olasılığı daha da yükselir. Deliller genel anlamda yazılı delil niteliğinde olmalıdır. Bu sayede dava dosyasında fiziken bulunabilir. Eğer yazılı delillere o an ulaşılamazsa bu durumda dava dilekçesinin içeriği tamamlanamaz ve mahkeme delillerin getirilmesini ister. Dava dosyası tamamen bitirdikten sonra adliyede dava harçları ve buna yönelik olarak dava giderleri vezneye yatırılır. Hazırlanmış olan dosya da teslim edilir. Buna yönelik olarak boşanma davası tamamen açılır. Gaziantep boşanma avukatı için benimle iletişime geçerek en kısa zamanda tüm haklarımızı kazanabilirsiniz.

Boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığı, kendisine anlatılan olaylardan aşağıdaki boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır:

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak isteyen kişi avukatla iletişime geçerek bunu oldukça hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Boşanma avukatı boşanma sebeplerini tespit ettikten sonra bir dava dilekçesi hazırlar. Özellikle taraflar birbirinden boşanma dışında herhangi bir şekilde talep oluşturursa eğer bu talepler de müvekkile yapılabilecek ayrıntılı görüşmede netleştirilmelidir. Bu anlamda boşanma avukatı müvekkilinin nafaka talebi olup olmadığını, çocuk üzerinde velayet hakkı talep edip etmediğini, mal paylaşımı talep edip etmediğini ya da maddi ve manevi tazminatı olup olmadığını detaylı bir şekilde soruşturmalıdır.

Müvekkil avukat tarafından dinlenildikten sonra boşanma talepleri ve sebepleri de tespit edilir. Buna yönelik olarak talep ve olgulardan hareketle davanın hukuki süreci tespit edilir. Dava dilekçesi tamamen buna yönelik olarak yazılır. Tüm dosyalar tamamlandıktan sonra gerekli olan harç ve giderleri yatırılarak boşanma davası açılır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak sürdürülür. Bu durumda gerçekleşmiş olan davaların süreleri de birbirlerinden tamamen farklı olacaktır. Özellikle çekişmeli olan boşanma davaları oldukça uzun sürer. Ortalama bir ila iki yıl sürdüğünü görülmüştür. Davanın uzun ya da kısa fark etmeden sürmesinde ön hazırlığın etkisi oldukça büyüktür. Çünkü boşanma için neden olarak gösterilen sebeplerin kanıtlanması ve buna yönelik olarak delillerin savunulmasıyla net bir şekilde davanın ne kadar sürdürülecek de göz önünde bulundurulabilir. Gaziantep boşanma avukatı için benim iletişime geçerek davanızı en kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button