Babalık Davası - Bestami ÇINGI

Babanın tesisi talebi ile çocuk ya da anne tarafından çocuğunun babası olduğunu kabul etmeyen kişilere karşı yetki ve görev sahibi bir mahkemede babalık davası açılabilir. Açılan bu babalık davasında eğer kişinin baba olduğu ispat edilebilirse bu durumda resmi evlilik birliği olmadan dünyaya gelmiş olan çocuğun babası çocuk yanında bir hüküm tesis edilebilir. Akrabalığın kesinleşebilmesinden sonra baba ve çocuk arasında bir soy bağı ilişkisi de kurulmuş olacaktır. Soy bağı ilişkisi kurulduktan sonra çocuk yasal hakların tamamına sahip olacaktır.

Belirli durumlarda çocuk babası tarafından hukuken tanımak istemeyebilir. Ancak bu durumlarda bile mahkeme tarafından babalık ilişkisi tesisi mutlaka edilir. Çünkü hukuk düzeni genel anlamda kişilerin hak ve menfaatini korumak için yapılmıştır. Bu sebeple eğer çocuk babası tarafıyla tanımak istemiyorsa bu durumda maruz kalacağı haksızlıklarında önlenmesi için babalık davası düzenlenmiştir. Çünkü şu an pek çok kişi bu sorumluluğun altına girmemek için çocuğu kabul etmeyebilir. Soy bağının belirlenebilmesine ilişkili olarak gerçekleşen babalık davası evlilik dışı doğan çocuk ve baba arasındaki soy bağının mahkeme kararıyla ortaya çıkarılması amacıyla görülmektedir. Sizler de Gaziantep babalık davası için benimle iletişime geçerek merak ettiğiniz soy bağını tamamen ortaya çıkarabilirsiniz.

Babalık Davasının Şartları Nelerdir?

Babalık davasının açılabilmesi için belirli şartların gerçekleştirilmesine gerek duyulur. Babalık davası için ilk olarak çocuğu doğuran annenin kim olduğu kesinleştirilmelidir. Annesi belli olmayan herhangi bir çocuk hakkında bir babalık davası açılamaz. Babalık davasının şartlarından bir diğeri de çocukla başka bir erkek arasında herhangi bir şekilde soy bağı ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda babalık davasında kanun tarafından getirilmiş olan bazı ihbar yükümlülüklerinde tamamen yerine getirilmiş olması gerekir. Eğer dava anne tarafından açıldıysa kayyuma eğer kayyum tarafından açıldıysa anaya işbar edilmesi gerekir. Aksi taktirde babalık davası açılamaz.

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Olan Mahkeme Neresidir?

Kişiler babalığını tesisi talebiyle çocuğun babası olup olmadığını ispatlayabilmek için babalık davası açmak istiyorsa bu durumda görevli mahkeme olarak aile mahkemeleri tercih edilir. Eğer bir yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bu durumda Asliye Hukuk Mahkemeleri de Aile Mahkemesi sıfatıyla babalık davası mahkemelerine bakacaktır. Görev kamu düzenine ilişkin olarak mahkeme tarafından yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gereken önemli noktaları göz önünde bulundurur.

Babalık davasında yetkili olan mahkeme taraflardan birinin davaya da doğum tarihinde olan yerleşim yeri mahkemesi olarak da söylenebilir. Tarafların Türkiye’de herhangi bir şekilde yerleşim bulunmaması durumunda Türkiye’de sakin olduğu yerin mahkemesinde ya da ilgili Türkiye’de sakin değilse eğer son yerleşim yerinin mahkemesinde dava sürdürülür. Eğer o da bulunmazsa bu durumda İzmir, İstanbul ya da Ankara gibi büyük şehirlerden birinin mahkemelerinde dava açılabilir.

Babalık Davasında İspat Nasıl Olur?

Kanunla arasında aksine bir hüküm bulunmadı taktirde babalık davasında ispat taraflardan her birinin hakkını savunabileceği olguları ispatlaması gerekir. Bu durumda Medeni Kanun’un 6. maddesi ciddiye alınır. Medeni Kanun’un altıncı maddesi tüm babalık davalarında en çok uygulanan hükümlerden biridir. Bu sebeple babalık davası açarak bu davaya konu olan çocuğun davalıdan olduğu iddia edildiği zaman babalık hükmü almak isteyen kişi bu iddiasını ilk olarak hem mahkemeye hem de baba kişisini ispat etmekle yükümlüdür.

Babalık davasında davalı olan kişi çocuğun doğmasından önce 300 gün ile 180 gün arasında çocuğun annesiyle herhangi bir şekilde cinsel ilişkide bulunmuş olması gerekir. Buna yönelik olarak babalık karinesi alabileceği ifade edilir.

Babalık karinesinin oluşabilmesi adına davacı anne ile davalının herhangi bir şekilde cinsel ilişkiye girmiş olduğunu ispat etmelidir. Cinsel ilişkiye girdiği müddetçe bu durum her türlü ispat edilebilir düzeydedir. Bununla beraber cinsel ilişkiyi ima edebilecek tanık anlatımları, mesajlar, mektuplar, ziyaretler, annenin doğum masraflarının ödenmesi gibi çeşitli delillerle ispat için kullanılabilir. Babalık karinesini en iyi şekilde ispat edebilecek olan durumlardan biri de DNA testi ve babalık testidir. Bu gibi tıbbi ve bilimsel testere başvurularak babalık davası çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecekti. Gaziantep babalık davası hızlı bir şekilde ilerlerse o kadar fazla hakka sahip olursunuz. Bunlar için sizlere yardımcı olabilirim.

Babalık Davasının Sonuçları Nelerdir?

Babalık davası açıldığı zaman baba ile davalı arasında geçen daha bana sonucunda eğer davalı baba ise anne lehine bazı haklar doğar. Bunlardan ilki annenin hamile kalması ve doğumuyla beraber uğramış olduğu maddi zararların tazmin gücüdür. Bu durumda Medeni Kanun’un 304. maddesi göz önünde bulundurulur. Böylece bazı giderler için talep hakkı doğar. Doğumundan gebeliğine kadar gerektirdiği giderler, doğumdan önce ya da sonra olan altışar haftalık geçim giderleri ve doğum giderleri babadan istenebilir. Aynı zamanda babalık davası sonucunda ortaya çıkarılan soy bağı çocuk açısından da çeşitli hukuki sonuçları ortaya çıkarır.

Baba ile çocuk arasında bir soy bağı ilişkisi kurulduysa bu durumda baba çocuğu ile kişisel ilişki kurulmasına izin verilir. Bu da hakimden talep edilebilir. Mahkeme ayrı bir nafaka davası ya da direkt olarak babalık davası içerisinde hakları talep edebilir. Baba olduğunu ispat edilmiş olan kişi çocukla yine bir nafaka ödemesine karar verilir. Aynı zamanda çocuk babanın mirasçısı ol hakkını da kazanmaktadır. Gaziantep babalık davası için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button