Adli Sicil Kaydı (Sabıka) ve Arşiv Kaydı Silinir Mi? - Bestami ÇINGI

Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı kişilerin genel anlamda hukuki bilgilerini içeren bir kayıttır. Kişilerle ilgili olarak verilmiş olan kesin cezalar adli sicil kaydı içerisinde güvenlik tedbirlerine yönelik olarak oluşturulur. Adli sicil kaydı aslında resmi niteliği haiz olan bir belgedir. Tamamen Adalet Bakanlığı tarafından tutulur. Bu belgeler içerisinde Türk Mahkemeleri tarafından alınmış olan kararlarla beraber yabancı mahkemelerin ve devletlerin yargı organlarında alınmış olan genel mahkumiyet ve ceza kararları da yer verilmektedir.

Arşiv Kaydı

Adli sicil kaydı içerisinde arşiv kaydı koşulları da sağlanır. Sağlandığı taktirde adli sicil kaydı silinebilmektedir. Adli sicil kaydı içerisinde bulunan bilgiler tamamen silindikten sonra adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Kişiler cezaları çektikten sonra topluma gireceği zaman ya da bir kamu kurum ve kuruluşun da çalışmak istediği zaman adli sicil kaydı oldukça büyük bir önem taşır. Özellikle iş başvuruları esnasında kamu kurum ve kuruluşlarla beraber özel sektörlerde de adli sicil kaydı kişiler tarafından talep edilir. Bu nedenle adli sicil kaydında bulunan bilgilerin koşullar sağlandıktan sonra silinmesi istenir. Gaziantep adli sicil kaydı işlemleri için avukat arıyorsanız zaman kaybetmeden benimle iletişime geçebilirsiniz.

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı ya da sabıka kaydı olarak bilinen kayıtlar herhangi bir kişi hakkında verilen hukuki kararları ihtiva etmektedir. Kişi hakkında verilen kararlar tamamen güvenlik tedbirleri kararı içerisinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce bir kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtların tutulmasının en büyük amacı ise ilgili makamlara değerlendirilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak düzenlenir. Adli sicil kaydına işlenmiş olan cezalar ve buna yönelik olarak güvenlik tedbirleri kararları kesinleşmiş olmalıdır. Kesinleşmiş olmayan cezalar herhangi bir şekilde adres sicil kaydı içerisine alınmaz.

Adli sicil kaydı içerisinde sadece Türk Mahkemeleri’nde kesinleşmiş olan ceza ve güvenlik tedbirleri kararları bulunmaz. Bununla beraber aynı zamanda yabancı mahkemeler tarafından kesinleşmiş olan güvenlik ve ceza tedbir kararları da işlenir. Bu kayıtların silinmesi kanun içerisinde bahsedilmiş olan koşulların sağlanmasıyla mümkün olur. Adli sicil arşiv kaydı ve adli sicil kaydı kişinin vefat etmesi ile kendiliğinden silinir. Adli sicil kaydı işlemleri için iletişim numaralarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman ve Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının nasıl ve ne zaman silineceği Adli Sicil Kanunu içerisinde açıkça bir şekilde belirtilir. Uygulama içerisinde yer alan tereddütler Yargıtay tarafından içtihatlar hatlar yolu ile giderilir. Buna yönelik olarak adli sicil kaydı şu şartlar altında silinebilmektedir;

  • Eğer güvenlik tedbiri ve ceza tedbiri infazı tanımlandıysa bu durumda adli sicil kaydı infazın tamamlanması beklenir. Bu anlamda kendiliğinden silinir ve bilgiler arşiv kaydına alınır. Bununla berber infazın tamamlanmış olmasının anlaşılması gerekir. Yani ceza hapsi cezası ile bir hakkın tahliye tarihi ya da denetim süresinin son bulduğu tarihi olarak da geçer. Eğer alınan ceza adli para cezasıysa bu durumda adli para cezası ödendiği zaman ya da tazyik hapsine çevrildiyse eğer cezaevinden çıkış yapıldığı tarihtir.
  • Ceza mahkumiyetini tüm sonuçları ile beraber ortadan kaldırmış olan şikayetten vaz geçildiği zaman ya da etkin bir pişmanlık oluştuğu zaman bu durumda da adli sicil kaydı tamamen silinebilir. Bunun ispatlanması da mahkeme tarafından yapılır.
  • Eğer ceza zamanaşımına uğradıysa ve zamanaşımı dolduysa, genel af çıktıysa ya da kişinin ölümü durumunda adli sicil kaydı tamamen kendiliğinden silinir.
  • Uygulama içerisinde adli sicil kaydının silinmesi ile beraber oluşan mağduriyetler hükümlünün hukuki durumu içerisinde bir ceza avukatı ile beraber mütalaa edilmesi hak kaybına tamamen önler. Sizler de Gaziantep adli sicil kaydı silinmesiyle ilgili bir ceza avukatı arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz sizde de bu durumda yardımcı olurum.

 

Adli Sicil ‘Arşiv Kaydı’ Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydı ile adli sicil kaydı aslında birbirinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükümleri ilk olarak adli sicil kaydı içerisine alınır. Daha sonra belirli koşullar gerçekleştiği zaman mahkumiyet hükmüne dair olarak bilgiler tamamen silinir ve arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı ise bazı şartlar gerçekleştiği zaman tamamen silinebilmektedir. Kural olarak bakıldığı zaman hükümlüye ait olan bir adli sicil kaydı cezanın infaz edilmesi ile beraber silinir ve arşiv kaydına alınır.

Hükümlüye ait olan arşiv kaydı ise arşiv kaydının alınmasından sonra beş sene geçince silinir. Arşiv kaydı içerisine alınmış olan hüküm Türk Ceza Kanunu dışında kanunların ceza mahkumiyetiyle bağlandığı zaman hak yoksunluklarına sebep olan bir mahkumiyetse bu durumda cezanın infazından hemen sonra hükmün başvurusu gerçekleştirilerek mahkeme tarafından arşive alınma şartının oluştuğu tarihten itibaren 15 sene geçmesi ile arşiv kaydı da silinir. Eğer memnu hakların iadesi karar alınmadıysa bu durumda arşive alma koşulları oluştuğu tarihten sonra 30 yıl geçerse eğer arşiv kaydı silinir. Yani aslında arşiv kaydı 15 sene ila 30 sene arasında kalır. Gaziantep adli sicil kaydı işlemleri için sizlere yardımcı olurum

Yorum Yaz

Call Now Button